รู้เท่าทัน ช่างรับเหมาทิ้งงาน

หลายท่านเคยประสบปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน) กับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยลักษณะที่เพื่อนบ้านโดนไปก็คือ ผู้รับเหมาทิ้งงาน เบิกเงินแล้วหนี วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้

วิธีป้องกันไม่ให้ถูกผู้รับเหมาโกงได้ และเลือกจ้างผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่ดี

1. หากเป็นไปได้ควรหาผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ หรือหากเป็นบริษัทที่สมาคมให้การรับรองก็จะยิ่งมั่นใจได้มากขึ้น
2. ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานชัดเจน ไม่ใช่เฉพาะคำบอกเล่าของผู้รับเหมาเท่านั้นเพราะอาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งต้มตุ๋นได้
3. ผู้รับเหมาต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ควรมีสำนักงานตั้งอยู่ จดทะเบียนถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
4. ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากๆ จะได้สามารถให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้างได้
5. ควรหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงาน เช่น งานไม้หาช่างไม้ งานเหล็กหาช่างเหล็ก งานก่อฉาบหาช่างก่อฉาบ เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะชำนาญไม่เหมือนกัน
6. ควรจ้างผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ชัดเจน และสามารถทำงานเสร็จได้ในเวลาที่กำหนด
7. ควรเทียบราคารับเหมาจากผู้รับเหมาหลายๆ เจ้า แต่ต้องคำนึงเสมอว่าผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดอาจไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีสุดก็เป็นได้
8. ถามผู้รับเหมาว่ารับงานกี่ที่ในตอนนี้ เนื่องจากผู้รับเหมารับงานเยอะมากไปก็จะมีโอกาสที่จะทำงานให้เราได้ไม่ดี
9. ควรทำสัญญาให้ละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ควรใช้แค่คำพูดในการสั่งงาน (เพราะหากช่างทำผิดจากที่ตกลงกันจะได้มีหลักฐานไว้สำหรับยืนยันกับผู้รับเหมาได้)
10. การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาควรแบ่งจ่ายออกเป็นหลายๆ งวดเพื่อไม่ให้เงินที่จ่ายในแต่ละครั้งเยอะจนเกินไป และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมารีบทำงานให้เสร็จเรียบร้อยด้วย
11. ผู้ว่าจ้างควรตรวจดูงานที่ผู้รับเหมาทำบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาทำงานผิดแบบที่ต้องการและยังเป็นวิธีการป้องกันการโกงวัสดุก่อสร้างอีกด้วย
12. หากเป็นไปได้ควรจ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง ส่วนวัสดุผู้ว่าจ้างควรหาซื้อเองเพื่อป้องกันปัญหาการโกงค่าวัสดุ

กดโทรเลย