ช่างกระจกอลูมิเนียม อำเภอสวนผึ้ง

ช่างกระจกอลูมิเนียม อำเภอสวนผึ้ง

ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม (Aluminum Doors & Windows) มีกี่ประเภท มีข้อดี-ข้อเสีย และข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้าง

Summary Product Data : ข้อมูลที่น่าสนใจของประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 
อะลูมิเนียมถูกผลิตขึ้นมาโดยการนำแร่บอกไซด์มาถลุงจนได้อลูมิน่าบริสุทธิ์ และนำอลูมิน่าเข้าหลอมด้วยความร้อนสูงจนได้ออกมาเป็นแท่งอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ จากนั้นจะนำแท่งอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป 
สำหรับกรรมวิธีที่ใช้ในประเทศไทยนั้น จะไม่มีการผลิตอะลูมิเนียมจากแหล่งแร่ต้นน้ำ แต่จะมีเพียงการผลิตอะลูมิเนียมบริสุทธิ์จากการหลอมเศษอะลูมิเนียมเก่าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแปรรูปแท่งอะลูมิเนียมบริสุทธ์ที่ได้จากการหลอมใหม่ให้เป้นรูปแบบเส้นหน้าตัด หรือ เส้นอะลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Extrusion Profiles) ซึ่งเป็นอะลูมิเนียมที่ผ่านการรีดขี้นรูปเป็นเส้นผ่านแม่พิมพ์ที่มีหน้าตัดเป็นตัวกำหนดรูปร่างและโครงสร้าง โดยจะมีรูปตัดขวาง และขนาดที่แตกต่างกันไปตามแต่แม่พิมพ์นั้นๆ ซึ่งรูปทรงของหน้าตัดเส้นอะลูมิเนียมโปรไฟล์แต่ละแบบจะถูกผลิตขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมตามประเภทการนำไปใช้งานของระบบประตู-หน้าต่างแต่ละแบบ จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่กระบวนการเคลือบสีเป็นขั้นตอนต่อไป
ช่าง กระจก อ ลู มิ เนียม
ช่าง กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ช่าง อ ลู มิ เนียม กระจก
ช่าง ทํา กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ช่าง ประตู อ ลู มิ เนียม
ช่าง ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
ช่าง ประตู อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ช่าง ซ่อม ประตู อ ลู มิ เนียม
กระจก อ ลู มิ เนียม ร้าน สม พร การ ช่าง
ช่าง ซ่อม ประตู อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ช่าง ซ่อม หน้าต่าง อ ลู มิ เนียม
ช่าง ติด กระจก อ ลู มิ เนียม
ช่าง ติด ตั้ง ประตู กระจก
ช่าง ติด ตั้ง หน้าต่าง บาน เลื่อน
ช่าง ทํา กระจก บาน เลื่อน
ช่าง ทํา กระจก อ ลู มิ เนียม
ช่าง ทํา หน้าต่าง อ ลู มิ เนียม
ช่าง ประตู อ ลู มิ เนียม กระจก
ช่าง หน้าต่าง อ ลู มิ เนียม
ช่าง หมี กระจก อ ลู มิ เนียม
ช่าง อ ลู มิ เนียม กระจก ใกล้ ฉัน
ซ่อม ประตู อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน

ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
รับ ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
ร้าน กระจก อ ลู มิ เนียม
ติด ตั้ง กระจก บาน เลื่อน
ประตู กระจก อ ลู มิ เนียม
ราคา ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม 2565
เฟรม อ ลู มิ เนียม บาน เลื่อน
ร้าน หน้าต่าง อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
กั้น ห้อง อ ลู มิ เนียม
กั้น ห้อง กระจก อ ลู มิ เนียม
ร้าน ประตู อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ร้าน ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา
เฟรม กระจก อ ลู มิ เนียม
เฟรม อ ลู มิ เนียม กระจก
กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา
บาน กระจก อ ลู มิ เนียม
กั้น ห้อง กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา
ติด ตั้ง ประตู กระจก บาน เลื่อน
หน้าต่าง กระจก อ ลู มิ เนียม
รับ กั้น ห้อง กระจก
ร้าน ขาย กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ติด ตั้ง ประตู กระจก
รับ ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา ถูก
กระจก อ ลู มิ เนียม บาน เลื่อน
ราคา กระจก อ ลู มิ เนียม
กั้น ห้อง กระจก บาน เลื่อน
ทํา ประตู กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา
ติด ตั้ง ประตู กระจก บาน เลื่อน ราคา
ติด ตั้ง กระจก บาน เลื่อน ราคา
ประตู อ ลู มิ เนียม บาน สวิง
ราคา ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
ทํา กระจก บาน เลื่อน ราคา
รับ ทํา ประตู กระจก อ ลู มิ เนียม
ประตู กระจก บาน เดี่ยว
บริษัท รับ ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
ราคา ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม pantip
รับ ทํา หน้าต่าง อ ลู มิ เนียม ราคา
กระจก อ ลู มิ เนียม ลายไม้
ประตู กระจก บาน เลื่อน ราคา
กระจก อ ลู มิ เนียม ตาราง เมตร ละ
ร้าน ซ่อม ประตู อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ห้อง กระจก อ ลู มิ เนียม
รับ ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ร้าน รับ ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม
รับ ติด ตั้ง อ ลู มิ เนียม
ร้าน ติด ตั้ง ประตู กระจก
ราคา ประตู กระจก บาน สวิง
กระจก บาน เลื่อน ราคา
ร้าน กระจก อ ลู มิ เนียม ที่ ใกล้ ที่สุด
กระจก บาน กระทุ้ง
ราคา ประตู กระจก อ ลู มิ เนียม
บาน เฟี้ยม อ ลู มิ เนียม ราคา
รับ ทํา ประตู กระจก บาน เลื่อน ราคา
เฟรม อ ลู มิ เนียม กระจก ราคา
อ ลู มิ เนียม กระจก
อ ลู มิ เนียม กั้น ห้อง
ร้าน รับ ซื้อ บาน ประตู กระจก อ ลู มิ เนียม
ร้าน รับ ทํา กระจก อ ลู มิ เนียม
รับ ทํา กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา ถูก
ร้าน ขาย กระจก อ ลู มิ เนียม
ติด ตั้ง ประตู อ ลู มิ เนียม
รับ ติด ตั้ง หน้าต่าง บาน เลื่อน
ติด ตั้ง อ ลู มิ เนียม กระจก
sp กระจก อ ลู มี เนียม
vp กระจก & อ ลู มิ เนียม
กระจก กั้น ห้อง อ ลู มิ เนียม
กระจก บาน กระทุ้ง ราคา
กระจก บาน อ ลู มิ เนียม
กระจก บาน เฟี้ยม อ ลู มิ เนียม
กระจก บาน เลื่อน อ ลู มิ เนียม
กระจก บาน แขวน
กระจก บานพับ หน้าต่าง
กระจก ประตู อ ลู มิ เนียม
กระจก มิ เนียม
กระจก มี เนียม
กระจก มุ้งลวด
กระจก หน้าต่าง อ ลู มิ เนียม
กระจก อ ลู มิ เนียม pantip
กระจก อ ลู มิ เนียม กั้น ห้อง
กระจก อ ลู มิ เนียม ขาว
กระจก อ ลู มิ เนียม คือ
กระจก อ ลู มิ เนียม ดำ
กระจก อ ลู มิ เนียม ตรม ละ
กระจก อ ลู มิ เนียม บาน เฟี้ยม
กระจก อ ลู มิ เนียม พระราม 2
กระจก อ ลู มิ เนียม มุ้งลวด
กระจก อ ลู มิ เนียม ราคา ตาราง เมตร
กระจก อ ลู มิ เนียม สำเร็จรูป
กระจก อ ลู มิ เนียม สี ขาว
กระจก อ ลู มิ เนียม สี ชา
กระจก อ ลู มิ เนียม สี ดำ
กระจก อ ลู มิ เนียม สี ดํา
กระจก อ ลู มิ เนียม สี เขียว
กระจก อ ลู มิ เนียม
ร้าน กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน
ร้าน ติด ตั้ง กระจก อ ลู มิ เนียม ใกล้ ฉัน

Raw material : ส่วนประกอบของประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 
– เฟรมอะลูมิเนียม ที่ได้จากการนำแร่บอกไซด์มาถลุงจนได้อลูมิน่าบริสุทธิ์ และนำอลูมิน่าเข้าหลอมจนได้เป็นแท่งอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ แล้วนำไปแปรรูปด้วยแม่พิมพ์ที่มีขนาด และรูปทรงหน้าตัดที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้เส้นอะลูลิเนียมโปรไฟล์สำหรับใช้ในงานระบบประตู-หน้าต่าง ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานแต่ละแบบ
– กระจกธรรมดา กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต กระฉนวนกันความร้อน ฯลฯ
– ฟิตติ้ง และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
– ซิลิโคน ซีล
 
Material Trend : แนวโน้มการนำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมไปใช้งาน
สำหรับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มักนิยมนำอะลูมิเนียมมาใช้เป็นวัสดุในการทำกรอบประตู-หน้าต่าง ทดแทนวงกบไม้กันมาช้านาน เนื่องจากวัสดุอลูมิเนียมมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม เบากว่าเหล็ก สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด โดยมีราคาที่หลากหลายตามเกรดของคุณภาพที่สามารถเลือกได้ตามต้องการ
 
SpecificData : ข้อมูลจำเพาะของประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
– Content : เนื้อหา
ประตู-หน้าต่าง เฟรมอะลูมิเนียม (Aluminum Doors & Windows)
– Application : ประเภทการนำไปใช้งาน
การนำไปใช้งานในส่วนของประตูเฟรมอะลูมิเนียม จะมีประเภทของบาน 5 รูปแบบ คือ ประตูบานเปิด ,ประตูบานสวิง ,ประตูบานเฟี้ยม ,ประตูบานหมุน และประตูบานเลื่อน
การนำไปใช้งานในส่วนของหน้าต่างเฟรมอะลูมิเนียม จะมีประเภทของบาน 6 รูปแบบ คือ หน้าต่างบานเปิด ,หน้าต่างบานเลื่อน ,หน้าต่างบานยก ,หน้าต่างบานกระทุ้ง ,หน้าต่างบานพลิก และหน้าต่างบานเกล็ด
– Environmental Effect : คุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว
อะลูมิเนียมจัดเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ก่อให้เกิดสนิม ทนฝน (อะลูมิเนียมเกรดสูงๆจะป้องกันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ทนแดด หรือ ความร้อนได้ดี มีมวลโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน จึงคงรูปไม่เกิดการบิดงอ สามารถใช้ทดแทนไม้ เหล็ก และ พลาสติคได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานในการตกแต่งได้อย่างหลากหลาย มีความสวยงามทันสมัย อีกทั้งยังใช้ร่วมกับฟิตติ้ง หรือ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆได้ง่าย 
– Forewarning : ข้อควรระวังในการใช้งาน
อะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่ไม่ทนต่อแรงกระแทกแรงๆ หรือ แรงกดทับหนักๆจนเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดรอยขูดขีด ถลอก หรือรอยบุบได้ง่าย และไม่ได้เป็นฉนวนกันความร้อน/เย็นที่ดีเท่าใหร่นัก นอกจากนี้การเชื่อมต่อด้วยระบบจัดยึด น๊อต สกรู ถ้าหากประกอบติดตั้งไม่ดีอาจทำให้น้ำ อากาศ และเสียงรบกวน สามารถเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้
– Size : ขนาด
ความหนาของหน้าตัดอะลูมิเนียม (ความหนาโปรไฟล์) ยิ่งหนายิ่งทนทาน ซึ่งในท้องตลาดจะมีความหนาตั้งแต่ 1.0 ,1.2 ,1.5 ,1.7 ,1.8 ,2.0 และ 2.5 mm.
Color Coatings : การเคลือบสี
กรรมวิธีการทำสีเคลือบเนื้ออะลูมิเนียมในปัจจุบัน สามารถแบ่งประเภทการทำสีได้ดังนี้
การชุบสี (Anodize) มีให้เลือกหลากเฉดสี แต่จะให้เนื้อสีที่ค่อนข้างบาง รอบขูดขีดเล็กน้อยก็อาจทะลุถึงเนื้อในได้ 
การพ่นฝุ่นอบสี( Powder Coatings) กรรมวิธีนี้จะมีเนื้อสีที่ค่อนข้างหนา มีความมันวาว มีให้เลือกหลากเฉดสี เช่น สีลายไม้ สำน้ำตาล สีเงิน สีดำ สีขาว สีชา ฯลฯ
การพ่นฝุ่นอบสีแบบผิวทราย ( Powder Coatings Texture Sahara ) กรรมวิธีนี้จะให้พื้นผิวที่มีความหยาบ สาก โทนสีที่ได้รับความนิยม คือ สีดำ สีเงิน สีชา สีเทา ฯลฯ โดยสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความหรูหราได้มากกว่าการเคลือบสีแบบอื่นๆชัดเจน

STD House ช่างกระจกอลูมิเนียม ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานช่างกระจก ทุกรูปแบบ ช่างกระจกอลูมิเนียม ศูนย์รวมสินค้างานช่างกระจก ดำเนินงานโดยทีมวิศวะกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำงาน เหล็กดัด กระจก ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD House ช่างกระจกอลูมิเนียม

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานช่างกระจกอลูมิเนียม มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมงานช่างกระจกอลูมิเนียม ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD House ช่างกระจกอลูมิเนียม

ช่างกระจกอลูมิเนียม ตะนาวศรี
ช่างกระจกอลูมิเนียม ท่าเคย
ช่างกระจกอลูมิเนียม ป่าหวาย
ช่างกระจกอลูมิเนียม สวนผึ้ง

กดโทรเลย