จ้างช่างสร้างบ้าน ทำไงดี

ขั้นตอนในการว่าจ้างผู้รับเหมา ที่นิยมทำกันในปัจจุบัน

1. ต้องมีแบบก่อสร้างบ้าน ผู้ว่าจ้างต้องมีแบบก่อสร้างที่พร้อมสร้างซึ่งแบบดังกล่าว อาจจะว่าจ้างให้สถาปนิกออกแบบบ้านให้ ซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป หรือใช้แบบบ้านที่หน่วยงานราชการแจกให้ฟรี ก็ได้

2. ผู้ว่าจ้างหาผู้รับเหมา ซึ่งอาจจะโดยการแนะนำจากสถาปนิกหรือเพื่อน ดูจากโฆษณา หรือ เห็นผู้รับเหมากำลังก่อสร้างบ้านอยู่ ก็ขอเข้าไปดูงาน

3. ดูผลงานสร้างบ้านของผู้รับเหมา ดูผลงานสร้างบ้านของผู้รับเหมา สอบถามราคาสร้างบ้านของบ้านหลังที่ผู้รับเหมากำลังสร้าง

4. แจกแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาไปตีราคา

5. นำราคาของผู้รับเหมาที่เสนอเข้ามา มาเปรียบเทียบกัน

6. ต่อรองราคากับผู้รับเหมา ตกลงว่าจ้าง

7. ร่างสัญญาและการแบ่งงวดงาน เมื่อสรุปราคาแล้ว ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมา เอาร่างสัญญาสร้างบ้านมาให้ดู พร้อมงวดงานที่จะระบุไว้ในสัญญา

8. แก้ไขสัญญาและงวดงาน ผู้ว่าจ้าง แก้ไขสัญญาในส่วนที่ตนเองคิดว่าเสียเปรียบ ขอปรับงวดงาน โดยเอาเงินช่วงต้นๆ ไปไว้ตอนท้าย เพราะกลัวโดนทิ้งงาน

9. เซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน หลังจากตกลงเนื้อหาสัญญาและงวดงานแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินมัดจำสัญญา 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ของราคาว่าจ้าง

10. ไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญา ผู้รับเหมาบางราย อาจเสนอเงื่อนไข ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา ในวันทำสัญญา

11. ลงมือก่อสร้างบ้าน ตามแบบบ้าน

กดโทรเลย