ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ร้อยเอ็ด

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ร้อยเอ็ด

รับเหมาทํารั้วบ้าน

รับเหมาทํารั้วบ้าน

โดยทั่วไปแล้วรูปทรงของรั้วบ้านมีลักษณะไม่ค่อยสมดุล จะเห็นได้ว่าขนาดความหนาของรั้วเมื่อเทียบกับความยาวมีความแตกต่างกันมาก ถ้ารั้วมีความสูงมาก โอกาสที่จะล้มเอียงก็ยิ่งมีมากตามไปด้วย และด้วยรูปทรงที่ไม่ค่อยสมดุลเช่นนี้ หากกำแพงรั้วมีความยาวมากและเป็นเส้นตรงแนวเดียวตลอดจะเกิดการล้มเอียงได้ง่าย

เปรียบเสมือนกับนำกระดาษหรือแบงก์ร้อย แบงก์พันใหม่ๆ มาจับตั้งจะเห็นว่าทำได้ยาก ต้องจับงอโค้งหรือพับให้มีมุมก่อน เมื่อตั้งใหม่จึงจะตั้งได้ ทำนองเดียวกันนี้กำแพงรั้วที่เป็นแนวตรงตลอดแนวและมีความยาวมากควรทำตัวยึดรั้งเป็นช่วงๆ เพื่อดึงหรือค้ำยันไม่ให้ล้มเอียง
 
เนื่องจากรั้วมีน้ำหนักไม่มากเมื่อเทียบกับตัวบ้าน โดยทั่วไปจึงมักจะเลือกใช้เสาเข็มสั้นรองรับฐานรากของรั้ว ความยาวเสาเข็มที่ใช้อยู่ในช่วงประมาณ 26 เมตร สำหรับพื้นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
 
เสาเข็มที่มีความยาวเท่านี้ยังอยู่ในชั้นดินเหนียวอ่อน ดินเหนียวอ่อนยุบตัวได้ง่ายกว่าดินเหนียวแข็งที่อยู่ล่างลึกลงไป และการยุบตัวจะเกิดจากน้ำหนักบรรทุกที่กดทับและเกิดจากน้ำในมวลดินที่ไหลหนีออกจนเกิดโพรงภายใน เมื่อดินเหนียวอ่อนยุบตัวเสาเข็มก็จะถูกดึงตามลงไปด้วย จึงเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับรั้วที่วางบนเสาเข็มสั้นจะเกิดการทรุดตัว
 
เมื่อตัดสินใจจะใช้เสาเข็มสั้นต้องทำใจไว้แต่แรกว่าต้องเกิดการทรุดตัว แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการทรุดตัวไม่มาก ไม่แตกร้าวและไม่ล้มเอียง แนวทางง่ายๆสำหรับเรื่องนี้คือ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วบ้าน
ซ่อมกำแพงรั้วเอียง
ซ่อมกำแพง
ซ่อมกําแพงร้าว
อุดรอยร้าว กําแพง
กําแพงร้าวซ่อม
กําแพงแตกซ่อม
ซ่อมกําแพง แตกร้าว
ซ่อมรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วเหล็ก
ซ่อมประตูรั้ว
ช่างซ่อมประตูรั้วบ้าน
ช่างซ่อมประตูรั้วเหล็ก
ช่างซ่อมประตูรั้ว
ช่างซ่อมรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วบ้าน ราคาถูก
 – น้ำหนักของรั้วไม่ควรมากเกินไป เช่น ไม่ควรทำรั้วสูงเกินกว่า 2 เมตร วัสดุทำรั้วควรมีน้ำหนักเบาหรือเลือกทำรั้วแบบโปร่งแทน หากต้องการทำรั้วแบบทึบสูงและมีน้ำหนักมาก ควรเปลี่ยนไปใช้เสาเข็มยาวที่มีกำลังรับน้ำหนักเพียงพอ และควรปรึกษาวิศวกรเกี่ยวกับขนาดและความยาวเสาเข็มที่จะใช้
 
 – ไม่ควรเกาะเกี่ยวส่วนของรั้วเข้ากับตัวบ้าน แม้แต่จะเป็นผนังหรือส่วนยื่นของผนังบ้านก็ไม่ควร เพราะการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างฐานรากของบ้านกับฐานรากของรั้วจะทำให้เกิดการแตกร้าว รอยแตกร้าวจะเกิดได้ทั้งที่ผนังของบ้านและรั้ว
 
 – กรณีต่อเติมบ้านไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังไม่ควรใช้รั้วเป็นตัวรองรับส่วนที่ต่อเติม เพราะแรงดึงรั้งที่เกิดจากการทรุดตัวจะเป็นสาเหตุให้รั้วแตกร้าวและล้มเอียงได
 
 – รั้วที่มีแนวตรงและยาวมากควรทำตัวยึดรั้งเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันการล้มเอียง ระยะห่างระหว่างตัวยึดรั้งไม่ควรเกินช่วงละ 3.00 เมตร เว้นแต่จะได้มีการคำนวณจากวิศวกรเป็นกรณีๆ ไป ตัวยึดรั้งประกอบด้วยเสาเข็มและคานหรือเหล็กใช้สำหรับดึงและยึดไม่ให้กำแพงล้มไปทางด้านนอก หรือด้านในที่รั้วนั้นกั้นแนวเขตพื้นที่อยู่
 – รั้วที่อยู่ริมบ่อ คลอง หรือขอบของพื้นดินที่ต่างระดับกันมากเกินกว่า 1 เมตร ควรทำตัวยึดรั้งเป็นอย่างยิ่ง และตำแหน่งเสาเข็มที่ใช้เป็นตัวยึดรั้งควรอยู่ห่างจากแนวเสาเข็มรั้วไม่น้อยกว่าระดับความลึกของท้องคลองหรือความต่างระดับของพื้นดิน ทั้งนี้เพื่อให้ตัวยึดรั้งอยู่พ้นแนวไหลเคลื่อนตัวของดิน ทำให้การดึงรั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
ท่านที่เคยมีประสบการณ์เรื่องรั้วบ้านล้มมาแล้วคงทราบดี ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วการแก้ไขรั้วให้กลับตั้งตรงใหม่เป็นเรื่องยาก และเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก บางครั้งอาจแพงกว่ารื้อทิ้งสร้างใหม่ ปัญหาอีกอย่างคือถ้ารื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก ลองใช้แนวทางที่แนะนำข้างต้นดูครับ…จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดเกี่ยวกับรั้วได้
 
บ้านหรือรั้ว สร้างอะไรก่อนดี? :
บ้านหรือรั้ว สร้างอะไรก่อนดี?
 
1. ห้ามสร้างกำแพงก่อนสร้างบ้าน
เหตผล  ที่คนโบราณท่านห้ามสร้างกำแพงบ้านก่อนสร้างตัวบ้าน ก็เพราะในระหว่างการก่อสร้างบ้าน จะต้องมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือชิ้นใหญ่ๆ ที่ใช้สร้างบ้านเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ตลอด ถ้าเราสร้างกำแพง สร้างรั้วบ้านขึ้นมาก่อน จะทำให้การขนส่งของพวกนี้เข้าพื้นที่จะไม่สะดวก ดีไม่ดี รถอาจจะขับไปชนกำแพง ชนรั้วเสียหายเอาได้ 
 
แต่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้พื้นที่ก่อสร้างเปิดโล่งซะทีเดียว ควรจะมีรั้วหรือกำแพงชั่วคราวที่สามารถเปิดปิดได้ เช่นอาจจะทำเป็นรั้วสังกะสี หรือผ้าพลาสติกขึง ป้องกันฝุ่นละออง เศษวัสดุหรือเสียงจากการก่อสร้าง ไม่ให้ไปรบกวนอาคารข้างเคียงหรือคนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้น
 
2. ห้ามสร้างบ้านที่มีน้ำล้อมรอบ
เหตผล อย่างแรกคือ ถ้าออกแบบตัวบ้านให้สูงพ้นน้ำไม่มากพอ หน้าฝน ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ น้ำจะไหลเข้าบ้านได้ กับเหตผลที่สอง ถ้าตัวบ้านไม่ทำเสาเข็มที่ยาวลงไปลึกถึงชั้นดินแข็ง  เสาอยู่แค่ชั้นดินเหลว มีโอกาสที่บ้านจะทรุดตัว เสียหายได้ ซึ่งการใช้เสาเข็มที่ยาวขึ้น และเป็นการปักลงไปในน้ำ เครื่องจักรที่ใช้อาจจะต้องมีความพิเศษมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จะเพิ่มตามไปด้วย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วบ้าน
ซ่อมกำแพงรั้วเอียง
ช่างซ่อมประตูรั้วเหล็ก
3. ห้ามสร้างบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือคร่อมตอไม้
เหตผล เนื่องจากบริเวณบ่อน้ำ หรือตอไม้เก่าส่วนมากแล้วจะเย็น เงียบอับ ทึบ สัตว์เลื้อยคลาน มดแมลง แมลงสาบ ปลวก ไปอาศัยอยู่ มีความชื้นสูง ทำให้พวกเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียเติบโตได้ดี  ถ้าเราไปสร้างบ้านทับ สัตว์เลื้อยคลาน มดแมลง แมลงสาบ ปลวก หรือความชื้นที่อยู่ข้างล่างก็จะขึ้นมาถึงตัวบ้าน  ทำให้คนในบ้านไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย หรือถูกมดแมลงรบกวนตลอดเวลา  ดังนั้นแล้ว ถ้าจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องสร้างบ้านทับบ่อน้ำหรือตอไม้ ให้ถมบ่อน้ำให้เต็ม ขุดตอไม้ขึ้นก่อน
 
4. ห้ามสร้างบ้านที่มีร่องน้ำไหลผ่าน
เหตผล ถ้าปริมาณน้ำเพิ่มขี้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงหน้าน้ำ หรือฝนตกบ่อยๆ ร่องน้ำอาจจะแคบระบายน้ำไม่ทัน น้ำก็จเอ่อล้นขึ้นมาถึงตัวบ้าน สร้างความเสียหายให้กับบ้านได้
5. ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้กลางบ้าน
เหตผล  เพราะต้นไม้ใหญ่ รากของมันมักจะแผ่ออกไปไกลเพื่อยึดประคองลำต้นของมันไว้ไม่ให้ล้มโค่น รากจะชอนไช ทะลุทลวงเข้าไปทำลายฐานรากอาคาร ทำให้บ้านเกิดทรุดตัว และในช่วงหน้าฝนที่ฝนตกลมแรง พัดกิ่งก้านหักลงมาทับส่วนต่างๆ ของบ้านได้ แถมยังทิ้งใบร่วงให้ต้องเก็บกวาดกันทุกวัน
 
เคยถามสถาปนิกออกแบบบ้านท่านหนึ่งเคยอธิบายให้ฟังว่า ทำไมงานออกแบบบ้าน อาคารของเมืองนอกถึงกล้าปลูกต้นไม้ไว้กลางบ้าน ท่านให้คำตอบว่า ต้องเลือกต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก รากแทงลึกลงไปในดิน ไม่ใช่รากแผ่ กับสองจะต้องมีการจำกัดขอบเขตที่จะให้รากต้นไม่แผ่ออกมาได้ เช่น การหล่อคอนกรีตไว้ในดินเป็นกะบะปลูกต้นไม้
 
6. ห้ามสร้างกำแพงสูงกว่าตัวบ้าน
เหตผล ถ้ากำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน และเป็นกำแพงรั้วแบบทึบ จะขวางทางลม ไม่ให้ลมเข้าบ้าน อากาศในบ้านก็จะไม่ถ่ายเท อบอ้าวตลอดเวลา  และการที่มีรั้วสูงมากๆ จะทำให้คนในบ้านมองไม่เห็นเหตุการณ์ต่างๆ นอกรั้วบ้าน ว่ามีใครมาแอบทำอะไรกับรั้วบ้านของเราหรือเปล่า หรือมีใครมาด้อมๆ มองๆ เข้ามาในบ้านเรา ในทางกลับกัน ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรในตัวบ้าน คนในบ้านต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่มีใครเห็น
 
ดังนั้น ถ้าอยากสร้างกำแพงหรือรั้วสูงๆ หน่อยก็อาจจะทำเป็ฯแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง มีส่วนที่สามารถให้ลมผ่านเข้า-ออกได้ หรือจะเลือกใช้การติดกล้องวงจรปิดก็ช่วยให้เรามองเห็นเหตุการณ์นอกรั้วบ้านแทนได้
 
7. ห้ามมีประตูหน้าต่างมากเกินไป
เหตผล  การมีช่องเปิดในบ้านมากเกินไปอาจจะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาในบ้านได้ง่ายขึ้น ยิ่งสมัยนี้ประตู หน้าต่างใช้วงกบยูพีวีซีหรืออลูมิเนียมที่ถอดได้ไม่ยาก (ถ้าเข้าใจถอด) รวมถึงแสงแดด ความร้อน ที่เข้ามาในตัวบ้านมากเกินความจำเป็น แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น หรือต้องติดฟิล์ม ติดผ้าม่านเพื่อป้องกันความร้อนที่เข้ามา  อย่างไรเสียบ้านก็ขาดประตูหน้าต่างไม่ได้ แต่ก็ควรมีให้พอดี เลือกตำแหน่งให้ถูกทิศถูกทาง ได้ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างที่เข้ามา
 
8. ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน
เหตผล เป็นเหตผลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะเวลากลางคืนถ้าบริเวณบ่อน้ำมีแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจจะได้รับอันตรายพลัดตกบ่อน้ำได้โดยเฉพาะเด็กๆ  หรือมีบ่อน้ำอยู่แล้วและไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ถ้ามีงบก็ควรจะถมบ่อซะหรือถ้าหาฝามาบิดให้มิดชิดป้องกันเด็กๆ ตกลงไป และไม่ควรปล่อยให้รก เพราะอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ มด ปลวกได้
 
9.ห้ามสร้างบ้านโดยไม่มีประตูหลัง
เหตผล ประตูหลังบ้านมีไว้เป็นทางออกฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถออกจากบ้านทางประตูหน้าบ้านได้ และควรให้ความสำคัญกับเรื่องความแข็งแรง เข้า-ออกสะดวก หากมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องใช้ประตูหลังบ้านเป็นทางออก
 
10. ห้ามเจาะกำแพงเป็นช่องหน้าต่าง
เหตผล การเจาะกำแพงให้เป็นช่องหน้าต่างโดยไม่มีการเสริมโครงสร้างไว้ก่อน อาจจะมีผลให้โครงสร้างกำแพงเสียหาย มีโอกาสทรุดตัวหรือพังลงมาได้ และอาจมีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้ามาตามรอยเจาะอีกด้วย ดังนั้นหากจำเป็นต้องเจาะกำแพงจริงๆ ก็ควรจะมีตรวจเช็คโครงสร้างกำแพงจากผู้เชี่ยวชาญก่อนว่า โครงสร้างกำแพงแข็งแรงพอมั้ย จำเป็นต้องเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงอีกมั้ย มีการยาแนวป้องกันน้ำรั่วซึมเข้ามาตามรอยเจาะ ป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน

STD Serve ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับต่อเติม ซ่อมแซม ออกแบบงานต่อเติมหลังบ้าน โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ ก่อสร้าง ช่างต่อเติมหลังบ้าน รับสร้างบ้าน รับเหมาต่อเติม รีโนเวท บ้าน อาคาร โกดัง สำนักงาน โรงงาน โรงแรม บริการงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ซ่อมบ้าน ไฟฟ้า ประปา ปูกระเบื้อง ฝ้า ทาสี รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานซ่อมกำแพงรั้วบ้าน มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมงานซ่อมกำแพงรั้วบ้านทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve ซ่อมกำแพงรั้วบ้าน

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ทุ่งเขาหลวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ทุ่งเขาหลวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บึงงาม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน มะบ้า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เทอดไทย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เหล่า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองฮี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดูกอึ่ง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สาวแห
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองฮี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เด่นราษฎร์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เชียงขวัญ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บ้านเขือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พระธาตุ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พระเจ้า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พลับพลา
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หมูม้น
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เชียงขวัญ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน จตุรพักตรพิมาน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดงกลาง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดงแดง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดู่น้อย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน น้ำใส
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ป่าสังข์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ลิ้นฟ้า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ศรีโคตร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองผือ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หัวช้าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อีง่อง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองหงส์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โคกล่าม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน จังหาร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน จังหาร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดงสิงห์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดินดำ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ปาฝา
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ผักแว่น
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ม่วงลาด
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ยางใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน แสนชาติ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ธวัชบุรี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ธงธานี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ธวัชบุรี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นิเวศน์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บึงนคร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน มะอึ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ราชธานี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองพอก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองไผ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อุ่มเม้า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เขวาทุ่ง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองน้อย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ไพศาล
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ปทุมรัตต์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ขี้เหล็ก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดอกล้ำ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บัวแดง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สระบัว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองแคน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โนนสง่า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โนนสวรรค์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพนสูง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พนมไพร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน กุดน้ำใส
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน คำไฮ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ค้อใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ชานุวรรณ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นานวล
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พนมไพร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน วารีสวัสดิ์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สระแก้ว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองทัพไทย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน แสนสุข
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โคกสว่าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ชัย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ศรีสมเด็จ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บ้านบาก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ศรีสมเด็จ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สวนจิก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองแวงควง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองเปลือย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์สัย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สุวรรณภูมิ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน จำปาขัน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ช้างเผือก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดอกไม้
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ทุ่งกุลา
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ทุ่งศรีเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ทุ่งหลวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นาใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน น้ำคำ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บ่อพันขัน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สระคู
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หัวช้าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หัวโทน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หินกอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ห้วยหินลาด
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองทุ่ง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองพอก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน กกโพธิ์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ท่าสีดา
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บึงงาม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ผาน้ำย้อย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ภูเขาทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน รอบเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองขุ่นใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองพอก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โคกสว่าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อาจสามารถ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ขี้เหล็ก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บ้านดู่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บ้านแจ้ง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองขาม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองบัว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองหมื่นถ่าน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หน่อม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อาจสามารถ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพนเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โหรา
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เกษตรวิสัย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน กำแพง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน กู่กาสิงห์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดงครั่งน้อย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดงครั่งใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ทุ่งทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน น้ำอ้อม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บ้านฝาง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สิงห์โคก
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองแวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เกษตรวิสัย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองบัว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เหล่าหลวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โนนสว่าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมยวดี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ชมสะอาด
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ชุมพร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บุ่งเลิศ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมยวดี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ขอนแก่น
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดงลาน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นาโพธิ์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ปอภาร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน รอบเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สะอาดสมบูรณ์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สีแก้ว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองแก้ว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองแวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เหนือเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน แคนใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โนนตาล
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โนนรัง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ในเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองสรวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน กกกุง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน คูเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองผือ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองหิน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองสรวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เสลภูมิ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน กลาง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ขวัญเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ขวาว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ท่าม่วง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นางาม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นาเมือง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นาเลิง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นาแซง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บึงเกลือ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พรสวรรค์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ภูเงิน
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน วังหลวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ศรีวิสัย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองหลวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เกาะแก้ว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เมืองไพร
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เหล่าน้อย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ชัย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ขามเปี้ย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน คำพอุง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ดอนโอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน บัวคำ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สะอาด
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองตาไก้
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อัคคะคำ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เชียงใหม่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ศรี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพนทราย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ท่าหาดยาว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ยางคำ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ศรีสว่าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สามขา
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพนทราย
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพนทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน คำนาดี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน นาอุดม
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พรมสวรรค์
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน วังสามัคคี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สระนกแก้ว
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน สว่าง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน หนองใหญ่
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อุ่มเม่า
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน แวง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โคกกกม่วง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โคกสูง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โนนชัยศรี
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ทอง
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน โพธิ์ศรีสว่าง

กดโทรเลย