ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน

07

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน
บริการ
ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วบ้าน
ซ่อมกำแพงรั้วเอียง
ซ่อมกำแพง
ซ่อมกําแพงร้าว
อุดรอยร้าว กําแพง
กําแพงร้าวซ่อม
กําแพงแตกซ่อม
ซ่อมกําแพง แตกร้าว
ซ่อมรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วเหล็ก
ซ่อมประตูรั้ว
ช่างซ่อมประตูรั้วบ้าน
ช่างซ่อมประตูรั้วเหล็ก
ช่างซ่อมประตูรั้ว
ช่างซ่อมรั้วบ้าน
ซ่อมประตูรั้วบ้าน ราคาถูก

กฎหมายควรรู้ก่อนสร้างรั้วบ้าน

รั้วหรือกำแพงบ้านต้องขออนุญาตก่อสร้าง เพราะถือเป็นอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารมี 2 ประเภทครับ คือ รั้วที่ติดกับที่สาธารณะ และรั้วที่สูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ก่อนสร้างรั้วบ้านต้องขออนุญาตก่อสร้าง แล้วมีข้อกำหนดอย่างไร!
เรื่องนี้ต้องไปดูกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับรั้วดังนี้
ข้อ 5 รั้วหรือกําแพงกันเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตังแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกําแพงกันเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ เป็นมุมเท่า ๆ กัน
ข้อ 42 กำหนดว่าการสร้างรั้วไม่ต้องร่นแนวอาคารจากที่สาธารณะอย่างอาคารอื่น ๆ
ข้อ 47 กำหนดว่ารั้วหรือกําแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ
สำหรับเรื่องรูปทรง และลวดลาย และความหนาของรั้วหรือกำแพงนั้น ไม่มีกฎหมายบังคับไว้

STD Serve ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน

ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

   ศูนย์รวมสินค้างานต่อเติมบ้าน โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ ซ่อมกำแพงรั้วบ้าน งานซ่อมรั้วเอียง พื้นทรุด ทุบ ลงเข็ม เทคาน ทำรั้ว กำแพงปูน รั้วเหล็ก รั้วไม้ สไตล์โมเดิร์น รั้วบ้านสําเร็จรูป รั้วบ้านสวน แบบกําแพงบ้านปูน แบบโครงสร้างรั้วบ้าน รั้วบ้านราคาประหยัด รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน

   บริการคุณภาพด้วย STD Serve ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน พร้อมรับงานทุกขนาด งานบ้านทั่วไป งานโครงการ งานรับเหมา และอื่นๆ สนใจซ่อมกำแพงรั้วบ้าน ต้องที่ STD Serve ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน เท่านั้น

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอพนมสารคาม

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอพนมสารคาม ซ่อมกำแพงรั้ว ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา รับเหม ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอโพธาราม

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอโพธาราม ทํารั้วบ้านราคา ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอปากท่อ

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอปากท่อ ซ่อมกำแพงรั้วเอี ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางแพ

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางแพ ช่างซ่อมกำแพงรั้ว ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอองครักษ์

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอองครักษ์ ช่างซ่อมกำแพงร ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านนา

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านนา รับเหมาทํารั้วบ้ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอปากพลี

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอปากพลี ช่างทำรั้วบ้านรั ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอเมือง นครนายก

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอเมือง นครนายก หาช่างทํา ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอแปลงยาว

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอแปลงยาว รับเหมาทํารั้วบ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอสนามชัยเขต

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอสนามชัยเขต ทํารั้วบ้านร ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอราชสาส์น

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอราชสาส์น ซ่อมกําแพง แตก ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านโพธิ์

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านโพธิ์ ซ่อมกำแพงรั้ว ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางปะกง

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางปะกง ประโยชน์ของประต ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ช่างซ่อมก ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางคล้า

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบางคล้า รับเหมาทํารั้วบ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอท่าตะเกียบ

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอท่าตะเกียบ ช่างทำรั้วบ้ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอคลองเขื่อน

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอคลองเขื่อน หาช่างทํารั้ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอสวนผึ้ง

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอสวนผึ้ง ซ่อมกําแพง แตกร ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอวัดเพลง

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอวัดเพลง ซ่อมกำแพงรั้วเอ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านโป่ง

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านโป่ง ประโยชน์ของประ ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอดำเนินสะดวก

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอดำเนินสะดวก รับเหมาทําร ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอจอมบึง

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอจอมบึง ช่างทำรั้วบ้านรั ...

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านคา

ช่างซ่อมกำแพงรั้วบ้าน อำเภอบ้านคา หาช่างทํารั้วบ้า ...
กดโทรเลย