ช่างทำหลังคาโมเดิร์น ขอนแก่น

ช่างทำหลังคาโมเดิร์น ขอนแก่น

5 วิธีการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท

1.ขั้นตอนแรกในการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท หลังจากการเลือกสี และรูปแบบของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ได้แล้ว เริ่มมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทกันเลย วางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกลงบนแปหลังคา โดยปรกติจะใช้ประกบซ้อนทับด้านบน ชิดด้านใดด้านหนึ่งของด้านจั่วของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ทางตอนล่างที่ชายหลังคาเหล็กเมทัลชีท
2.นำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกนี้ควร ยื่นเลยออกมาข้างนอกหลังคาเหล็กเมทัลชีทบ้านเล็ก พาดพ้นแปตัวท้ายที่อยู่ด้านล่างออกมา เพื่อปกป้องแปหลังคาเหล็กเมทัลชีทไม่ให้โดนฝน ใช้สกรูตัวยาวยิงเข้าที่แนวกลางของสันลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท การยึดแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทด้วยสกรู  จะยิงสกรูยึดหลังคาเหล็กเมทัลชีทบนสันลอน แบบยิงสัน เว้นสัน บริเวณบนแนวแป ตลอดแนวแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
3.การวางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สอง จะวางถัดต่อไปจากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก ซึ่งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สองนี้จะทับไปบนแผ่นแรกหนึ่งสันลอน โดยการวางจะหันเอาสันลอนด้านข้างของแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง (ในส่วนที่เป็นด้านที่จะใช้วางทับ ด้านนี้จะไม่มีส่วนของปีก แหงนแอ่น ประกบไปบนสันลอนด้านข้างสุดของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก
4.ในทุก ๆ 5 แผ่น หรือ 4-5 เมตร ควรทำการตรวจสอบแนวของการเรียงแผ่น หลังคาเหล็กเมทัลชีทว่าได้แนวหรือไม่ ทั้งนี้ช่างผู้ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทอาจจะขึงแนวเชือก หรือ ใช้สายเมตรวัด แล้วใช้ดินสอ ขีดเขียนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวการจัดเรียงแผ่นในแต่ละช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุงแผ่นโค้ง ช่างผู้ติดตั้งแผ่หลังคาเหล็กเมทัลชีทควรจะไล่เรียงแผ่นหลังคา ให้ได้แนวก่อนโดยอาจใช้ครีมช่วยจับยึดหรือ ล็อคตำแหน่งให้ดีก่อนการยิงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเนื่องจากแผ่นหลังคาโค้งมีการบิดตัวสูง
5.เมื่อมุงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทต่อกันไปเรื่อย ๆไปจนสุด ด้านจั่วอีกด้านหนึ่ง หากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทชีทยาวเกินออกไป ก็สามารถตัดแต่งส่วนเกินของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทออกโดยใช้กรรไกรตัดเหล็ก หากมีการต่อแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเพื่อไห้ยาวออกไปตามแนวลาดเอียง ก็จะมีการการปูหรือมุงแผ่นหลังคาเหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา
ช่างโครงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคาเมทัลชีท
ช่างเหล็ก โครงหลังคา
รับเหมาโครง หลังคา
ช่างมุง หลังคา กระเบื้อง
ช่างทําหลังคาเมทัลชีท
ช่างมุงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างทําหลังคา เมทัลชีท
ช่างมุง หลังคา
ช่างทําหลังคา บ้าน
รับเหมาทำหลังคา
ช่างมุงหลังคา เมทัลชีท
ช่างโครง หลังคา
ช่างต่อเติม หลังคา
ช่างทําหลังคา หน้าบ้าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา

STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานหลังคาโมเดิร์น ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมสินค้างานหลังคาโมเดิร์น ช่างทําหลังคา  ดำเนินงานโดยทีมวิศวะกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำงาน หลังคาโมเดิร์น หลังคากันสาด หลังคาโลหะ หลังคาระแนง หลังคาไวนิล หลังคาเมทัลชีท ดีไลท์ หลังคาโพลี คาร์บอเนต รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานซ่อมหลังคาโมเดิร์น มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมหลังคาโมเดิร์นทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

ช่างหลังคาโมเดิร์น ซำสูง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กระนวน
ช่างหลังคาโมเดิร์น คำแมด
ช่างหลังคาโมเดิร์น คูคำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านโนน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยเตย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแฮด
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแฮด
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแซง
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกสำราญ
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนสมบูรณ์
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองนาคำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น กุดธาตุ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขนวน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านโคก
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกโพธิ์ไชย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ซับสมบูรณ์
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาแพง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านโคก
ช่างหลังคาโมเดิร์น โพธิ์ไชย
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนศิลา
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านหัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองปลาหมอ
ช่างหลังคาโมเดิร์น เปือยใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนศิลา
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนแดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กระนวน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดูนสาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น น้ำอ้อม
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านฝาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองกุงใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองโก
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองโน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หัวนาคำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยยาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยโจด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ชนบท
ช่างหลังคาโมเดิร์น กุดเพียขอม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ชนบท
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแท่น
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปอแดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังแสง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศรีบุญเรือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยแก
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนพะยอม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ชุมแพ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขัวเรียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ชุมแพ
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาหนองทุ่ม
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาเพียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังหินลาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองเขียด
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองเสาเล้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองไผ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนสะอาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนหัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนอุดม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไชยสอ
ช่างหลังคาโมเดิร์น น้ำพอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กุดน้ำใส
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทรายมูล
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่ากระเสริม
ช่างหลังคาโมเดิร์น น้ำพอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บัวเงิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บัวใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านขาม
ช่างหลังคาโมเดิร์น พังทุย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ม่วงหวาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังชัย
ช่างหลังคาโมเดิร์น สะอาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองกุง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านฝาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านฝาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านเหล่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่ามะนาว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าหวายนั่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองบัว
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกงาม
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนฆ้อง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านไผ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านลาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านไผ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าปอ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ภูเหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองน้ำใส
ช่างหลังคาโมเดิร์น หัวหนอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หินตั้ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองเพีย
ช่างหลังคาโมเดิร์น แคนเหนือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ในเมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น พระยืน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขามป้อม
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านโต้น
ช่างหลังคาโมเดิร์น พระบุ
ช่างหลังคาโมเดิร์น พระยืน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น พล
ช่างหลังคาโมเดิร์น ลอมคอม
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองมะเขือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแวงนางเบ้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแวงโสกพระ
ช่างหลังคาโมเดิร์น หัวทุ่ง ตำบลเก่างิ้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น เพ็กใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองพล
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกสง่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น โจดหนองแก
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนข่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น โสกนกเต็น
ช่างหลังคาโมเดิร์น ภูผาม่าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาฝาย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ภูผาม่าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังสวาบ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยม่วง
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนคอม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ภูเวียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กุดขอนแก่น
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดินดำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งชมพู
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาชุมแสง
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาหว้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านเรือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ภูเวียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สงเปือย
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองกุงธนสาร
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองกุงเซิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หว้าทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เขาน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองเก่าพัฒนา
ช่างหลังคาโมเดิร์น ในเมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น มัญจาคีรี
ช่างหลังคาโมเดิร์น กุดเค้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น คำแคน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าศาลา
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาข่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น นางาม
ช่างหลังคาโมเดิร์น สวนหม่อน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแปน
ช่างหลังคาโมเดิร์น โพนเพ็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น สีชมพู
ช่างหลังคาโมเดิร์น ซำยาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดงลาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาจาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บริบูรณ์
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านใหม่
ช่างหลังคาโมเดิร์น ภูห่าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังเพิ่ม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศรีสุข
ช่างหลังคาโมเดิร์น สีชมพู
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองสองห้อง
ช่างหลังคาโมเดิร์น คึมชาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดงเค็ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนดั่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนดู่
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตะกั่วป่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังหิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น สำโรง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองสองห้อง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองเม็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองไผ่ล้อม
ช่างหลังคาโมเดิร์น หันโจด
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนธาตุ
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองเรือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น กุดกว้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น จระเข้
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านกง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านผือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านเม็ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ยางคำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองเรือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนทัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนสะอาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น อุบลรัตน์
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งโป่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาคำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศรีสุขสำราญ
ช่างหลังคาโมเดิร์น เขื่อนอุบลรัตน์
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกสูง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เขาสวนกวาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น คำม่วง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดงเมืองแอม
ช่างหลังคาโมเดิร์น นางิ้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น เขาสวนกวาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนสมบูรณ์
ช่างหลังคาโมเดิร์น เปือยน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขามป้อม
ช่างหลังคาโมเดิร์น วังม่วง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สระแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น เปือยน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนช้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนหัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าพระ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บึงเนียม
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านค้อ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านทุ่ม
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านหว้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านเป็ด
ช่างหลังคาโมเดิร์น พระลับ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศิลา
ช่างหลังคาโมเดิร์น สาวะถี
ช่างหลังคาโมเดิร์น สำราญ
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองตูม
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองเก่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น แดงใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกสี
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนท่อน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ในเมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แวงน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ก้านเหลือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทางขวาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่านางแนว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าวัด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ละหานนา
ช่างหลังคาโมเดิร์น แวงน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น แวงใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น คอนฉิม
ช่างหลังคาโมเดิร์น แวงใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น โนนสะอาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ใหม่นาเพียง

กดโทรเลย