ช่างทำหลังคาโมเดิร์น นนทบุรี

ช่างทำหลังคาโมเดิร์น นนทบุรี

5 วิธีการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท

1.ขั้นตอนแรกในการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท หลังจากการเลือกสี และรูปแบบของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ได้แล้ว เริ่มมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทกันเลย วางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกลงบนแปหลังคา โดยปรกติจะใช้ประกบซ้อนทับด้านบน ชิดด้านใดด้านหนึ่งของด้านจั่วของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ทางตอนล่างที่ชายหลังคาเหล็กเมทัลชีท
2.นำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกนี้ควร ยื่นเลยออกมาข้างนอกหลังคาเหล็กเมทัลชีทบ้านเล็ก พาดพ้นแปตัวท้ายที่อยู่ด้านล่างออกมา เพื่อปกป้องแปหลังคาเหล็กเมทัลชีทไม่ให้โดนฝน ใช้สกรูตัวยาวยิงเข้าที่แนวกลางของสันลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท การยึดแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทด้วยสกรู  จะยิงสกรูยึดหลังคาเหล็กเมทัลชีทบนสันลอน แบบยิงสัน เว้นสัน บริเวณบนแนวแป ตลอดแนวแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
3.การวางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สอง จะวางถัดต่อไปจากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก ซึ่งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สองนี้จะทับไปบนแผ่นแรกหนึ่งสันลอน โดยการวางจะหันเอาสันลอนด้านข้างของแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง (ในส่วนที่เป็นด้านที่จะใช้วางทับ ด้านนี้จะไม่มีส่วนของปีก แหงนแอ่น ประกบไปบนสันลอนด้านข้างสุดของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก
4.ในทุก ๆ 5 แผ่น หรือ 4-5 เมตร ควรทำการตรวจสอบแนวของการเรียงแผ่น หลังคาเหล็กเมทัลชีทว่าได้แนวหรือไม่ ทั้งนี้ช่างผู้ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทอาจจะขึงแนวเชือก หรือ ใช้สายเมตรวัด แล้วใช้ดินสอ ขีดเขียนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวการจัดเรียงแผ่นในแต่ละช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุงแผ่นโค้ง ช่างผู้ติดตั้งแผ่หลังคาเหล็กเมทัลชีทควรจะไล่เรียงแผ่นหลังคา ให้ได้แนวก่อนโดยอาจใช้ครีมช่วยจับยึดหรือ ล็อคตำแหน่งให้ดีก่อนการยิงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเนื่องจากแผ่นหลังคาโค้งมีการบิดตัวสูง
5.เมื่อมุงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทต่อกันไปเรื่อย ๆไปจนสุด ด้านจั่วอีกด้านหนึ่ง หากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทชีทยาวเกินออกไป ก็สามารถตัดแต่งส่วนเกินของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทออกโดยใช้กรรไกรตัดเหล็ก หากมีการต่อแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเพื่อไห้ยาวออกไปตามแนวลาดเอียง ก็จะมีการการปูหรือมุงแผ่นหลังคาเหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา
ช่างโครงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคาเมทัลชีท
ช่างเหล็ก โครงหลังคา
รับเหมาโครง หลังคา
ช่างมุง หลังคา กระเบื้อง
ช่างทําหลังคาเมทัลชีท
ช่างมุงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างทําหลังคา เมทัลชีท
ช่างมุง หลังคา
ช่างทําหลังคา บ้าน
รับเหมาทำหลังคา
ช่างมุงหลังคา เมทัลชีท
ช่างโครง หลังคา
ช่างต่อเติม หลังคา
ช่างทําหลังคา หน้าบ้าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา

STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานหลังคาโมเดิร์น ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมสินค้างานหลังคาโมเดิร์น ช่างทําหลังคา  ดำเนินงานโดยทีมวิศวะกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำงาน หลังคาโมเดิร์น หลังคากันสาด หลังคาโลหะ หลังคาระแนง หลังคาไวนิล หลังคาเมทัลชีท ดีไลท์ หลังคาโพลี คาร์บอเนต รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานซ่อมหลังคาโมเดิร์น มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมหลังคาโมเดิร์นทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

ช่างหลังคาโมเดิร์น บางกรวย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางกรวย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางขนุน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางขุนกอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางคูเวียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางสีทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปลายบาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น มหาสวัสดิ์
ช่างหลังคาโมเดิร์น วัดชลอ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศาลากลาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางบัวทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางคูรัด
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางบัวทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางรักพัฒนา
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางรักใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น พิมลราช
ช่างหลังคาโมเดิร์น ละหาร
ช่างหลังคาโมเดิร์น ลำโพ
ช่างหลังคาโมเดิร์น โสนลอย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางม่วง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางเลน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางแม่นาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านใหม่
ช่างหลังคาโมเดิร์น เสาธงหิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปากเกร็ด
ช่างหลังคาโมเดิร์น คลองข่อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น คลองพระอุดม
ช่างหลังคาโมเดิร์น คลองเกลือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าอิฐ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางตลาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางตะไนย์
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางพลับ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางพูด
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านใหม่
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปากเกร็ด
ช่างหลังคาโมเดิร์น อ้อมเกร็ด
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะเกร็ด
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตลาดขวัญ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางกระสอ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางกร่าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางรักน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางศรีเมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางเขน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางไผ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น สวนใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไทรม้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไทรน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขุนศรี
ช่างหลังคาโมเดิร์น คลองขวาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทวีวัฒนา
ช่างหลังคาโมเดิร์น ราษฎร์นิยม
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองเพรางาย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไทรน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไทรใหญ่

กดโทรเลย