ช่างทำหลังคาโมเดิร์น พังงา

ช่างทำหลังคาโมเดิร์น พังงา

5 วิธีการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท

1.ขั้นตอนแรกในการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท หลังจากการเลือกสี และรูปแบบของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ได้แล้ว เริ่มมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทกันเลย วางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกลงบนแปหลังคา โดยปรกติจะใช้ประกบซ้อนทับด้านบน ชิดด้านใดด้านหนึ่งของด้านจั่วของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ทางตอนล่างที่ชายหลังคาเหล็กเมทัลชีท
2.นำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกนี้ควร ยื่นเลยออกมาข้างนอกหลังคาเหล็กเมทัลชีทบ้านเล็ก พาดพ้นแปตัวท้ายที่อยู่ด้านล่างออกมา เพื่อปกป้องแปหลังคาเหล็กเมทัลชีทไม่ให้โดนฝน ใช้สกรูตัวยาวยิงเข้าที่แนวกลางของสันลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท การยึดแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทด้วยสกรู  จะยิงสกรูยึดหลังคาเหล็กเมทัลชีทบนสันลอน แบบยิงสัน เว้นสัน บริเวณบนแนวแป ตลอดแนวแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
3.การวางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สอง จะวางถัดต่อไปจากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก ซึ่งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สองนี้จะทับไปบนแผ่นแรกหนึ่งสันลอน โดยการวางจะหันเอาสันลอนด้านข้างของแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง (ในส่วนที่เป็นด้านที่จะใช้วางทับ ด้านนี้จะไม่มีส่วนของปีก แหงนแอ่น ประกบไปบนสันลอนด้านข้างสุดของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก
4.ในทุก ๆ 5 แผ่น หรือ 4-5 เมตร ควรทำการตรวจสอบแนวของการเรียงแผ่น หลังคาเหล็กเมทัลชีทว่าได้แนวหรือไม่ ทั้งนี้ช่างผู้ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทอาจจะขึงแนวเชือก หรือ ใช้สายเมตรวัด แล้วใช้ดินสอ ขีดเขียนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวการจัดเรียงแผ่นในแต่ละช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุงแผ่นโค้ง ช่างผู้ติดตั้งแผ่หลังคาเหล็กเมทัลชีทควรจะไล่เรียงแผ่นหลังคา ให้ได้แนวก่อนโดยอาจใช้ครีมช่วยจับยึดหรือ ล็อคตำแหน่งให้ดีก่อนการยิงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเนื่องจากแผ่นหลังคาโค้งมีการบิดตัวสูง
5.เมื่อมุงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทต่อกันไปเรื่อย ๆไปจนสุด ด้านจั่วอีกด้านหนึ่ง หากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทชีทยาวเกินออกไป ก็สามารถตัดแต่งส่วนเกินของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทออกโดยใช้กรรไกรตัดเหล็ก หากมีการต่อแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเพื่อไห้ยาวออกไปตามแนวลาดเอียง ก็จะมีการการปูหรือมุงแผ่นหลังคาเหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา
ช่างโครงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคาเมทัลชีท
ช่างเหล็ก โครงหลังคา
รับเหมาโครง หลังคา
ช่างมุง หลังคา กระเบื้อง
ช่างทําหลังคาเมทัลชีท
ช่างมุงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างทําหลังคา เมทัลชีท
ช่างมุง หลังคา
ช่างทําหลังคา บ้าน
รับเหมาทำหลังคา
ช่างมุงหลังคา เมทัลชีท
ช่างโครง หลังคา
ช่างต่อเติม หลังคา
ช่างทําหลังคา หน้าบ้าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา

STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานหลังคาโมเดิร์น ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมสินค้างานหลังคาโมเดิร์น ช่างทําหลังคา  ดำเนินงานโดยทีมวิศวะกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำงาน หลังคาโมเดิร์น หลังคากันสาด หลังคาโลหะ หลังคาระแนง หลังคาไวนิล หลังคาเมทัลชีท ดีไลท์ หลังคาโพลี คาร์บอเนต รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานซ่อมหลังคาโมเดิร์น มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมหลังคาโมเดิร์นทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

ช่างหลังคาโมเดิร์น กะปง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กะปง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่านา
ช่างหลังคาโมเดิร์น รมณีย์
ช่างหลังคาโมเดิร์น เหมาะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น เหล
ช่างหลังคาโมเดิร์น คุระบุรี
ช่างหลังคาโมเดิร์น คุระ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางวัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะพระทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่นางขาว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตะกั่วทุ่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กระโสม
ช่างหลังคาโมเดิร์น กะไหล
ช่างหลังคาโมเดิร์น คลองเคียน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ถ้ำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าอยู่
ช่างหลังคาโมเดิร์น หล่อยูง
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกกลอย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตะกั่วป่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น คึกคัก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตะกั่วป่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตำตัว
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางนายสี
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางม่วง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางไทร
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะคอเขา
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกเคียน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทับปุด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ถ้ำทองหลาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทับปุด
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางเหรียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ่อแสน
ช่างหลังคาโมเดิร์น มะรุ่ย
ช่างหลังคาโมเดิร์น โคกเจริญ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท้ายเหมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งมะพร้าว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท้ายเหมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาเตย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ลำภี
ช่างหลังคาโมเดิร์น ลำแก่น
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะยาว
ช่างหลังคาโมเดิร์น พรุใน
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะยาวน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะยาวใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตากแดด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ถ้ำน้ำผุด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งคาโงก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท้ายช้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น นบปริง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บางเตย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่ากอ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สองแพรก
ช่างหลังคาโมเดิร์น เกาะปันหยี

กดโทรเลย