ช่างทำหลังคาโมเดิร์น เชียงใหม่

ช่างทำหลังคาโมเดิร์น เชียงใหม่

5 วิธีการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท

1.ขั้นตอนแรกในการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท หลังจากการเลือกสี และรูปแบบของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ได้แล้ว เริ่มมุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทกันเลย วางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกลงบนแปหลังคา โดยปรกติจะใช้ประกบซ้อนทับด้านบน ชิดด้านใดด้านหนึ่งของด้านจั่วของหลังคาเหล็กเมทัลชีท ทางตอนล่างที่ชายหลังคาเหล็กเมทัลชีท
2.นำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท แผ่นแรกนี้ควร ยื่นเลยออกมาข้างนอกหลังคาเหล็กเมทัลชีทบ้านเล็ก พาดพ้นแปตัวท้ายที่อยู่ด้านล่างออกมา เพื่อปกป้องแปหลังคาเหล็กเมทัลชีทไม่ให้โดนฝน ใช้สกรูตัวยาวยิงเข้าที่แนวกลางของสันลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท การยึดแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทด้วยสกรู  จะยิงสกรูยึดหลังคาเหล็กเมทัลชีทบนสันลอน แบบยิงสัน เว้นสัน บริเวณบนแนวแป ตลอดแนวแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท
3.การวางแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สอง จะวางถัดต่อไปจากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก ซึ่งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นที่สองนี้จะทับไปบนแผ่นแรกหนึ่งสันลอน โดยการวางจะหันเอาสันลอนด้านข้างของแผ่นหลังคาแผ่นที่สอง (ในส่วนที่เป็นด้านที่จะใช้วางทับ ด้านนี้จะไม่มีส่วนของปีก แหงนแอ่น ประกบไปบนสันลอนด้านข้างสุดของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทแผ่นแรก
4.ในทุก ๆ 5 แผ่น หรือ 4-5 เมตร ควรทำการตรวจสอบแนวของการเรียงแผ่น หลังคาเหล็กเมทัลชีทว่าได้แนวหรือไม่ ทั้งนี้ช่างผู้ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทอาจจะขึงแนวเชือก หรือ ใช้สายเมตรวัด แล้วใช้ดินสอ ขีดเขียนเพื่อกำหนดตำแหน่งและแนวการจัดเรียงแผ่นในแต่ละช่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุงแผ่นโค้ง ช่างผู้ติดตั้งแผ่หลังคาเหล็กเมทัลชีทควรจะไล่เรียงแผ่นหลังคา ให้ได้แนวก่อนโดยอาจใช้ครีมช่วยจับยึดหรือ ล็อคตำแหน่งให้ดีก่อนการยิงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเนื่องจากแผ่นหลังคาโค้งมีการบิดตัวสูง
5.เมื่อมุงแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทต่อกันไปเรื่อย ๆไปจนสุด ด้านจั่วอีกด้านหนึ่ง หากแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทชีทยาวเกินออกไป ก็สามารถตัดแต่งส่วนเกินของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทออกโดยใช้กรรไกรตัดเหล็ก หากมีการต่อแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเพื่อไห้ยาวออกไปตามแนวลาดเอียง ก็จะมีการการปูหรือมุงแผ่นหลังคาเหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคาโมเดิร์น
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา
ช่างโครงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคาเมทัลชีท
ช่างเหล็ก โครงหลังคา
รับเหมาโครง หลังคา
ช่างมุง หลังคา กระเบื้อง
ช่างทําหลังคาเมทัลชีท
ช่างมุงหลังคา
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างทําหลังคา เมทัลชีท
ช่างมุง หลังคา
ช่างทําหลังคา บ้าน
รับเหมาทำหลังคา
ช่างมุงหลังคา เมทัลชีท
ช่างโครง หลังคา
ช่างต่อเติม หลังคา
ช่างทําหลังคา หน้าบ้าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น
รับเหมาทํา หลังคา
ช่างหลังคา
ช่างทําหลังคา

STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานหลังคาโมเดิร์น ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมสินค้างานหลังคาโมเดิร์น ช่างทําหลังคา  ดำเนินงานโดยทีมวิศวะกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำงาน หลังคาโมเดิร์น หลังคากันสาด หลังคาโลหะ หลังคาระแนง หลังคาไวนิล หลังคาเมทัลชีท ดีไลท์ หลังคาโพลี คาร์บอเนต รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานซ่อมหลังคาโมเดิร์น มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมหลังคาโมเดิร์นทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD House ช่างหลังคาโมเดิร์น

ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอยหล่อ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอยหล่อ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ยางคราม
ช่างหลังคาโมเดิร์น สองแคว
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันติสุข
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ออน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทาเหนือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านสหกรณ์
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ออนกลาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ออนเหนือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ทา
ช่างหลังคาโมเดิร์น กัลยาณิวัฒนา
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านจันทร์
ช่างหลังคาโมเดิร์น แจ่มหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แดด
ช่างหลังคาโมเดิร์น จอมทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ข่วงเปา
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอยแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแปะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สบเตี๊ยะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่สอย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอยสะเก็ด
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตลาดขวัญ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ตลาดใหญ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าป้อง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าลาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าเมี่ยง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ลวงเหนือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สง่าบ้าน
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันปูเลย
ช่างหลังคาโมเดิร์น สำราญราษฎร์
ช่างหลังคาโมเดิร์น เชิงดอย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เทพเสด็จ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่คือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ฮ้อยเงิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่โป่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอยเต่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอยเต่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าเดื่อ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บงตัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแอ่น
ช่างหลังคาโมเดิร์น มืดกา
ช่างหลังคาโมเดิร์น โปงทุ่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ฝาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ม่อนปิ่น
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เวียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ข่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่คะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่งอน
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่สูน
ช่างหลังคาโมเดิร์น โป่งน้ำร้อน
ช่างหลังคาโมเดิร์น พร้าว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น น้ำแพร่
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านโป่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าตุ้ม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าไหน่
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เขื่อนผาก
ช่างหลังคาโมเดิร์น เวียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ปั๋ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แวน
ช่างหลังคาโมเดิร์น โหล่งขอด
ช่างหลังคาโมเดิร์น สะเมิง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ่อแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ยั้งเมิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น สะเมิงเหนือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สะเมิงใต้
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่สาบ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันกำแพง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ต้นเปา
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น บวกค้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ร้องวัวแดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันกลาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันกำแพง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ออนใต้
ช่างหลังคาโมเดิร์น แช่ช้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ปูคา
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าไผ่
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันทรายน้อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันทรายหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันนาเม็ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันป่าเปา
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันพระเนตร
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองจ๊อม
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองหาร
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแหย่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองเล็น
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แฝก
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แฝกใหม่
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันป่าตอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งต้อม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งสะโตก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าวังพร้าว
ช่างหลังคาโมเดิร์น น้ำบ่อหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านกลาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแม
ช่างหลังคาโมเดิร์น มะขามหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น มะขุนหวาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ยุหว่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันกลาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ก๊า
ช่างหลังคาโมเดิร์น สารภี
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขัวมุง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ชมภู
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่ากว้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าวังตาล
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าบง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ยางเนิ้ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น สารภี
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองผึ้ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแฝก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไชยสถาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หางดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขุนคง
ช่างหลังคาโมเดิร์น น้ำแพร่
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านปง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านแหวน
ช่างหลังคาโมเดิร์น สบแม่ข่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันผักหวาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองควาย
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองตอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองแก๋ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น หางดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หารแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น อมก๋อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาเกียน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ม่อนจอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ยางเปียง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สบโขง
ช่างหลังคาโมเดิร์น อมก๋อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ตื่น
ช่างหลังคาโมเดิร์น ฮอด
ช่างหลังคาโมเดิร์น นาคอเรือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ่อสลี
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ่อหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านตาล
ช่างหลังคาโมเดิร์น หางดง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ฮอด
ช่างหลังคาโมเดิร์น เชียงดาว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งข้าวพวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปิงโค้ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เชียงดาว
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองคอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองงาย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองนะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่นะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมือง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ช้างคลาน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ช้างม่อย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ช้างเผือก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าศาลา
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าตัน
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่าแดด
ช่างหลังคาโมเดิร์น พระสิงห์
ช่างหลังคาโมเดิร์น ฟ้าฮ่าม
ช่างหลังคาโมเดิร์น วัดเกต
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศรีภูมิ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันผีเสื้อ
ช่างหลังคาโมเดิร์น สุเทพ
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองป่าครั่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองหอย
ช่างหลังคาโมเดิร์น หายยา
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่เหียะ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ริม
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขี้เหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น ริมเหนือ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ริมใต้
ช่างหลังคาโมเดิร์น สะลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันโป่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ห้วยทราย
ช่างหลังคาโมเดิร์น เหมืองแก้ว
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่สา
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แรม
ช่างหลังคาโมเดิร์น โป่งแยง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่วาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ดอนเปา
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งปี้
ช่างหลังคาโมเดิร์น ทุ่งรวงทอง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านกาด
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่วิน
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่อาย
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าตอน
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น มะลิกา
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันต้นหมื้อ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่นาวาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่สาว
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่อาย
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แจ่ม
ช่างหลังคาโมเดิร์น กองแขก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ช่างเคิ่ง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ท่าผา
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านจันทร์
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านทับ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปางหินฝน
ช่างหลังคาโมเดิร์น แจ่มหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่นาจร
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ศึก
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แดด
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แตง
ช่างหลังคาโมเดิร์น กื้ดช้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ขี้เหล็ก
ช่างหลังคาโมเดิร์น ช่อแล
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านช้าง
ช่างหลังคาโมเดิร์น บ้านเป้า
ช่างหลังคาโมเดิร์น ป่า
ช่างหลังคาโมเดิร์น สบเปิง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สมก๋าย
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันป่ายาง
ช่างหลังคาโมเดิร์น สันมหาพน
ช่างหลังคาโมเดิร์น อินทขิล
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองก๋าย
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่หอพระ
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่แตง
ช่างหลังคาโมเดิร์น ไชยปราการ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ปงตำ
ช่างหลังคาโมเดิร์น ศรีดงเย็น
ช่างหลังคาโมเดิร์น หนองบัว
ช่างหลังคาโมเดิร์น แม่ทะลบ
ช่างหลังคาโมเดิร์น เวียงแหง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เปียงหลวง
ช่างหลังคาโมเดิร์น เมืองแหง
ช่างหลังคาโมเดิร์น แสนไห

กดโทรเลย