ช่างปูน ก่อฉาบ เทพารักษ์

ช่างปูน ก่อฉาบ เทพารักษ์

5 วิธีเลือกช่างปูน ต้องดูอะไร เลือกอย่างไรให้จบงานได้จริง

          งานปูน อีกหนึ่งงานช่างฝีมือเฉพาะทางที่สำคัญในการทำบ้าน ช่างปูน จึงกลายมาเป็นคำตอบหลักเมื่อคุณต้องการสร้างบ้าน ซ่อมบ้าน หรือต่อเติมบ้าน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานที่ว่านั้นล้วนต้องเกี่ยวข้องกับงานปูนทั้งสิ้น บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานปูนแต่ละประเภทมาไว้ให้ เพื่อให้เข้าใจว่างานปูนแบบไหนที่ทำได้เอง และแบบไหนต้องจ้างช่างปูน รวมทั้งวิธีเลือกช่างปูนที่ช่วยให้จบงานได้จริง

 
ก่อนจ้างช่างปูน ทำความรู้จักประเภทงานปูน
โดยทั่วไปแล้ว งานปูนจัดเป็นหนึ่งในงานช่างฝีมือของการก่อสร้าง ซึ่งสำคัญต่อการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยไม่น้อย แม้ว่าเราต้องจ้างช่างปูนที่ชำนาญมารับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอยู๋แล้ว ก็จำเป็นต้องทำความรู้จักประเภทงานช่างปูนเบื้องต้น เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการจ้างช่างปูนสำหรับมาสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านให้เหมาะสมกับงาน โดยงานปูนแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
 
1. งานปูนโครงสร้าง
งานปูนโครงสร้าง คืองานปูนที่เน้นเสริมสร้างโครงสร้างของเสาและคานบ้านให้แข็งแรงและเชื่อมต่อกัน ครอบคลุมตั้งแต่กาการลงเสาเข็ม หล่อตอม่อ เชื่อมต่อพื้นและบันไดเข้ากับเสาและคาน ขึ้นโครงหลังคา และมุงคา ซึ่งใช้เวลาเตรียมงานละเอียดพอสมควร รวมทั้งอาจต้องประสานงานอื่นเข้ามาด้วยอย่างการเดินท่อฉีดยาฆ่าปลวก
 
2. งานปูนประณีต
งานปูนประณีต คืองานปูนที่เน้นสร้างความสวยงามให้กับตัวบ้าน ครอบคลุมตั้งแต่การบุฝ้าเพดาน ปูพื้นและบุผนัง ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งวงโคม และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
 
3. งานปูนก่อสร้างและซ่อมแซม
งานปูนก่อสร้างและซ่อมแซม คืองานปูนที่เน้นการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ ให้ดูดี ไม่เสื่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือโบราณสถาน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงงานก่อสร้างบ้านเรือน ตึกอาคาร หรือสำนักงานทั่วไปอีกด้วย
 
4. งานปูนเฟอร์นิเจอร์
งานปูนเฟอร์นิเจอร์ คืองานปูนที่เน้นตกแต่งเครื่องเรือนที่ใช้จัดวางและตกแต่งในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน หรือเน้นทำเครื่องเรือนที่จำเป็นต้องใช้ปูนเป็นส่วนประกอบในการสร้างหรือตกแต่งขึ้นมา
 
5. งานปูนสุขภัณฑ์
งานปูนสุขภัณฑ์ คืองานปูนที่เน้นสร้าง ซ่อมแซม หรือตกแต่งสุขภัณฑ์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นชุดสุขภัณฑ์ที่ทำมาจากปูนก็ได้เช่นกัน

ช่างปูนก่อฉาบ
ช่างก่ออิฐฉาบปูน
ช่างปูนงานก่อ
ช่างก่อฉาบ
ช่างก่ออิฐฉาบปูน
ช่าง ปูน
ช่างฉาบปูน
ช่างปูนโครงสร้าง
ช่าง ฉาบ
รับเหมาก่อฉาบ ราคาถูก
หาช่างก่อฉาบ
เหมาก่อฉาบ
ผู้รับเหมาก่อฉาบ
รับเหมาก่อฉาบ ราคากันเอง
รับเหมาก่อฉาบ
ช่างปูนงานก่อ
หาช่างก่ออิฐ ฉาบปูน
6. งานปูนชั่วคราว
งานปูนชั่วคราว คืองานปูนที่เน้นนำมาใช้งานในการก่อสร้างเพียงชั่วคราว
 
งานปูนแบบไหนทำเองได้ แบบไหนควรจ้างช่างปูน
งานปูนบางประเภทก็เป็นงานที่คุณสามารถลงมือทำได้เอง โดยไม่ต้องจ้างช่างปูน ได้แก่ งานปูนเฟอร์นิเจอร์บางอย่าง และงานปูนชั่วคราว
 
โดยงานปูนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ปูนสร้างเครื่องเรือนขึ้นมาประดับตกแต่งอาจต้องซื้อหาอุปกรณ์งานปูนเพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาวิธีผสมปูนเบื้องต้นได้ เช่น กระถางต้นไม้ทำจากปูน กระถางเซรามิก ส่วนงานปูนชั่วคราวที่ทำได้ทันที ไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นเสริม ก็ทำได้เอง เช่น ฉาบปูนอุดรอยรั่วหรือรอยแยกเล็กน้อย
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นงานช่างฝีมือแล้วนั้น คงจะดีกว่าหากว่าจ้างช่างปูนมืออาชีพมาจัดการ เพราะนอกจากอุปกรณ์และการซื้อหาวัสดุคุณภาพแล้วนั้น งานปูนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งทักษะในการประสานงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้งานที่เรียบร้อยและมีมาตรฐาน
 
ดังนั้น หากคุณกำลังวางแผนสร้างบ้าน ซ่อมบ้าน หรือต่อเติมบ้าน แล้วต้องมีงานปูนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น ก็ควรว่าจ้างช่างปูนมารับผิดชอบส่วนนี้โดยเฉพาะ
 
ควรเลือกจ้างช่างปูนอย่างไร
การเลือกจ้างช่างปูนถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องใช้วิธีคัดกรองไม่ต่างจากการว่าจ้างช่างฝีมือด้านอื่น ๆ วิธีที่จะช่วยให้เราเลือกจ้างช่างปูนมาช่วยงานได้ตั้งแต่ต้นจนส่งมอบงาน รวมทั้งดูแความเรียบร้อยเพิ่มเติมในกรณีที่พบข้อบกพร่องของงานภายหลัง จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 
1. คุณสมบัติ
คุณควรว่าจ้างช่างปูนที่มีความรู้และทักษะด้านงานช่างปูนและก่อสร้างระดับหนึ่ง หรือพิจารณาว่าช่างปูนที่จะจ้างนั้นเคยผ่านงานปูนแบบไหน สเกลใดมาบ้าง เพื่อจะได้ดูว่าจะรับผิดชอบงานปูนที่เราต้องการให้ทำได้สำเร็จหรือไม่
 
 
 
2. บริการ
งานปูนเป็นงานช่างก่อสร้างที่มีหลายประเภทและค่อนข้างกว้างพอสมควร หากงานปูนที่คุณต้องการจ้างช่างนั้นเป็นงานที่ซับซ้อนอย่างงานปูนโครงสร้างหรืองานปูนก่อสร้างและซ่อมแซม ก็ควรดูว่าช่างปูนรายนั้นให้บริการงานปูนดังกล่าวเป็นหลักอยู่แล้วหรือไม่ หรือเคยผ่านงานปูนที่เกี่ยวข้องมามากน้อยแค่ไหน
 
3. การรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกันต่าง ๆ จะเป็นตัวการันตีความมั่นใจและความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้เชื่อได้ว่าช่างปูนจะไม่ทิ้งงานกลางคัน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาได้ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องบางอย่าง โดยช่างปูนควรมีประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (public liability insurance) หรือนโยบายประกันชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย โดยผู้ว่าจ้างควรขอสำเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้รับจ้างให้ครบถ้วน

ช่างปูนก่อฉาบ
ช่างก่ออิฐฉาบปูน
ช่างปูนงานก่อ
ช่างก่อฉาบ
 
4. คำแนะนำจากลูกค้าเก่า
รีวิวหรือคำบอกต่อจากคนใกล้ชิดก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยทำให้มั่นใจได้ฝีมือช่างปูนที่จะว่าจ้างได้ หากช่างปูนคนนั้นได้รับคำชมจากลูกค้าที่ใช้บริการหรือได้รับการบอกต่อมามาก ก็ยิ่งการันตีฝีมือและความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้สำเร็จและได้มาตรฐานอีกทางหนึ่ง
 
5. งบประมาณ
เงินทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกช่างปูนที่เหมาะกับงาน จริงอยู่ที่คนทั่วไปมักเลือกช่างปูนที่เรียกค่าจ้างอยู่ในงบประมาณที่จ่ายได้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับงานคุณภาพอย่างแท้จริง งบประมาณจึงเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาท้ายสุด หลังจากพิจารณาปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้ว
 

ช่างปูนก่อฉาบเทพารักษ์
ช่างปูนก่อฉาบถนนเทพารักษ์

STD Serve ช่างปูนก่อฉาบ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

รับติดตั้ง ซ่อมแซม ออกแบบงานช่างปูนก่อฉาบ ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมสินค้างานช่างปูนก่อฉาบ โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ งานช่างปูนก่อฉาบ  ช่างปูน จำแนกออกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้ 1. ช่างปูนโครงสร้าง 2. ช่างก่ออิฐถือปูน 3. ช่างปูนสุขภัณฑ์ 4. ช่างปูนปั้น เหตุผลในการจ้างช่างปูนก่อฉาบมืออาชีพเท่านั้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ประสบการณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve ช่างปูนก่อฉาบ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานช่างปูนก่อฉาบมากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมช่างปูนก่อฉาบ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve ช่างปูนก่อฉาบ
กดโทรเลย