ทนาย รับจ้าง เขตลาดพร้าว

ทนาย รับจ้าง เขตลาดพร้าว

ทำความรู้จัก “ทนายความ” ผู้รับปรึกษากฎหมาย

            อาชีพทนายความ เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยในการผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งเป็นเสมือนที่ปรึกษาด้านกฎหมายในยามที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้การจะว่าจ้างหรือขอคำปรึกษาจากทนายความนั้น สิ่งสำคัญอย่างแรกก็คือการศึกษาข้อมูลต่างๆของทนายความ เพื่อที่จะได้ทำให้เราเข้าใจในหน้าที่ของทนายความได้ดีมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น มาทำความรู้จัก “ทนายความ” ผู้รับปรึกษากฎหมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญ อาชีพทนายความคืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง ไปดูกัน

ทนายความคือใคร?
ทนายความ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเป็นตัวแทนสำหรับผู้ที่มีอรรถคดี ไม่ว่าจะเป็นทนายความจำเลย ทนายความโจทก์ รวมไปถึงฐานะต่างๆ ทนายความมีหน้าที่ทำงานอยู่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีมารยาทตามระเบียบของทนายความดี อยู่ในกรอบของวิชาชีพ ให้กระบวนการยุติธรรมดำาเนินไปตามกรอบของอำนาจหน้าที่ ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ไม่ว่างานสอบสวน หรืองานพิจารณาคดี ของทุกภาคส่วน ทั้งพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล และทนายความจะต้องดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
อีกทั้งทนายความจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลองค์กรวิชาชีพทางกฎหมาย นั่นคือ สภาทนายความที่มีหน้าที่คอยดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้อยู่ภายใต้กรอบและจรรยาบรรณของทนายความที่ดี มีความสามารถในการลงโทษที่กระทำผิดมารยาทของทนายความ ไม่ว่าจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือน การห้ามเป็นทนายความตามระยะเวลาที่ลงโทษ หรือการถูกลบชื่อออกในกรณีที่ทำความผิดตามมารยาทของทนายความ เป็นต้น
บริษัทจัดหาทนายความ
จัดหาทนายความ
ทนายความ
จ้างทนาย
จ้างทนายความ
จ้างทนายร่างสัญญา
จ้างทนายไกล่เกลี่ย
จ้างทนายคดีแพ่ง
จ้างทนาย คดีอาญา
จ้างทนาย ทวงหนี้
ทนาย รับจ้าง
สำนักงานทนายความ มืออาชีพ
ปรึกษาทนาย มืออาชีพ
ทนายความ รับว่าความทั่วราชฯ
ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
หน้าที่ของทนายความ
ทนายความเป็นวิชาชีพอิสระในกระบวนยุติธรรมซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ในการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม ทนายความจะทำต้องหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย รับปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งให้บริการด้านกฏหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านให้คำแนะนำต่อลูกความเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆของกฏหมายในแง่ของธุรกิจและส่วนบุคคล ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ดำเนินการแทนลูกความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในด้านกฏหมาย เรียกได้ว่าทนายความเป็นอาชีพที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรม เลยทีเดียว
 
การเลือกทนายความที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างเท่าเทียม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ทั้งยังต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดมีความสามารถในการสอบใบประกอบวิชาชีพตามที่กฏหมายได้กำหนด รวมไปถึงความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองด้วย
 
และนี่ก็เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ทนายความ” รับปรึกษากฎหมาย และให้ความรู้คำแนะนำต่างๆที่จะสร้างความสงบสุขและให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
 
“ทนายความ” ถือเป็นอาชีพที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่ง และเป็นอาชีพที่มีเกียรติน่ายกย่อง โดยในการทำงานของทนายความนั้น จะต้องมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ทนายความจึงเป็นอาชีพที่ค่อนข้างกดดัน แต่อาชีพนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่มาก ดูได้จากคดีที่เกิดขึ้นที่กรมตำรวจ ล้วนแต่ต้องใช้ทนายความเข้ามาช่วยในคดีทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้ Tonkit360 ก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับ “ทนายบอย-บัณฑิต ไทยผลิตเจริญ” อายุ 39 ปี (ทนายความอิสระ) ที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพนี้ และไขข้อสงสัยว่าไม่ต้องจบเนติบัณฑิต ก็สามารถเป็นทนายความได้จริงหรือ
ทนายความแบ่งเป็นกี่ประเภท
ทนายบอย : โดยหลักใหญ่ๆ ตามรูปแบบการทำงาน จะมีทนายอยู่ 2 ประเภท คือ ทนายที่ปรึกษาคดีอย่างเดียวไม่ว่าความ และทนายว่าความที่ไม่รับปรึกษาเลย ซึ่งที่ต่างประเทศเขาจะแยกชัดเจน แต่สำหรับในประเทศไทย เราจะเห็นว่าทนายทำทั้ง 2 หน้าที่ เนื่องจากในบ้านเราไม่ได้มีข้อห้ามอะไร ส่วนถ้าแบ่งตามการประกอบอาชีพ ก็จะมีทนายหลากหลายประเภทอีก เช่น ทนายขอแรง ทนายอาสา ทนายมืออาชีพ เป็นต้นครับ
 
ก้าวแรกบนเส้นทางการเป็นทนายความ
ทนายบอย : พอผมเรียนจบนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมก็ก้าวเข้าสู่การเป็นทนายความเลยครับ โดยไปอบรมเพื่อขอใบอนุญาตทนายความ ซึ่งก็ต้องมีการไปยื่นใบสมัครเพื่ออบรม ผ่านเงื่อนไขและขั้นตอนของสภาทนายความ ซึ่งเงื่อนไขในการอบรมก็จะมีการสอบตั๋วทนายความ ได้แก่ ตั๋วรุ่น (สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) หรือตั๋วปี (สอบข้อเขียนเพียงครั้งเดียว) ทั้งนี้ก็แล้วแต่สภาทนายความจะกำหนด โดยส่วนตัวผมจบการสอบแบบตั๋วรุ่นครับ
 
ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต ก็เป็นทนายความได้
ทนายบอย : ได้ครับ แต่อันดับแรกคนที่จะมาเป็นทนายความได้ ต้องเรียนจบหลักสูตรนิติศาสตร์เท่านั้น แล้วไปอบรมขอใบอนุญาตทนายและสอบตั๋วทนาย แต่สำหรับเนติบัณฑิตจะมีความยากกว่าตรงที่ว่า จะเป็นการนำเอาเนื้อหาทั้งหมดจากที่เรียนนิติศาสตร์ 4 ปี มารวมเหลือแค่ 2 เทอมหรือ 1 ปี โดยถ้าคุณสอบภาค 1 และภาค 2 ผ่าน ก็สามารถจบเนติบัณฑิตได้ครับ (เนติบัณฑิต คือ หลักสูตรกฎหมายที่สูงกว่าปริญญาตรีแต่ไม่ใช่ปริญญาโท)
 
ใน 1 วันทนายความจะต้องทำอะไรบ้าง
ทนายบอย : ส่วนของผมที่เป็นทนายความอิสระ ถ้าใน 1 วันนั้นก็จะมีไปว่าความที่ศาล ออกมาพบลูกความบ้าง แต่หากวันไหนไม่ได้มีงานตรงนี้ ผมก็จะเตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ พูดง่ายๆ ว่าการเป็นทนายความต้องเป็นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกความได้ ซึ่งมันก็เลยจะไม่มีเวลาที่แน่นอนครับ
บริษัทจัดหาทนายความ
จัดหาทนายความ
ทนายความ
จ้างทนาย
จ้างทนายความ
จ้างทนายร่างสัญญา
รายได้ของทนายความอิสระ
ทนายบอย : พูดตามตรงคือผมจะทำงานที่ช่วยเหลือสังคมมากกว่า โดยผมมองว่าแม้ทนายขอแรงหรือทนายอาสา เขาจะได้ค่าตอบแทนส่วนหนึ่ง แต่ในบางเคสที่เราก็ช่วยเหลือได้ ผมเลยไม่ซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายอะไร ด้วยผมทำงานอีกหลายส่วน ได้แก่ อบรมวิชาชีพทนายความ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และเขียนหนังสือด้วย จึงไปคาดหวังกับรายได้ในงานอื่นมากกว่าครับ
 
คุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นทนายความ
ทนายบอย : อันดับแรกผมว่าจะต้องเป็นคนที่รักในอาชีพนี้ก่อน เพราะว่ารายได้มันไม่แน่นอน อีกอย่างคือต้องมีความอดทนสูง และสามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี สุดท้ายก็คือชอบแสวงหาความรู้ เพื่อที่จะมาดูแลลูกความ รวมถึงมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกความได้ครับ
 
ความกดดันในอาชีพทนายความคืออะไร
ทนายบอย : กดดันหลายส่วนเลยครับ อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่กดดันมาก ยกตัวอย่างเช่น เราอยากช่วยลูกความมากแต่ยังรู้สึกว่าช่วยได้ไม่เต็มที่ หรือลูกความบางรายที่มาปรึกษาเราแต่เขามีความจู้จี้จุกจิก แบบนั้นก็กดดันเหมือนกันนะ หรืออีกกรณีที่เราไปแสวงหาพยาน แล้วพยานไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ก็กดดันอีกซึ่งเพราะเราทำงานกับคนหลายคน มันจึงเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นั่นเองครับ
 
ในการว่าความทนายต้องรักษาประโยชน์ให้ลูกความมากแค่ไหน
ทนายบอย : ผมจะยึดความถูกต้องเป็นหลัก และพิจารณาให้ทุกสิ่งมันเป็นประโยชน์ต่อลูกความมากที่สุด ถ้ามีลูกความที่มาปรีกษาในทำนองจะไปคดโกงคนอื่น อันนี้ผมก็จะไม่รับทำคดีเลยครับ ซึ่งผมยึดดุลยพินิจตัวเองเป็นหลักด้วย
 
คดีไหนยากที่สุดเท่าที่เคยว่าความมา
ทนายบอย : ก็มีหลายเคสนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมทำคดีอาญา ยกตัวอย่างเคสที่ยากเลยก็จะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงๆ เช่น ประหารชีวิต ซึ่งผมก็ต้องใส่ใจเคสนี้เป็นพิเศษ เอาง่ายๆ ว่าคดีไหนก็ตามที่ถูกฟ้องไปแล้ว มันก็จะเป็นเคสที่ยากมากกว่าคดีอื่นๆ แน่นอน แต่สำหรับเคสไหนที่มีอัตราโทษสูงๆ อันนั้นมันก็จะเครียดมากเป็นพิเศษมากกว่าครับ
เทคนิคในการจดจำมาตราต่างๆ
ทนายบอย : เวลาเรียนมันก็จะอีกแบบหนึ่งครับ ส่วนเวลาทำงานก็จะอีกแบบหนึ่งเช่นกัน เทคนิคของผมคือจะอาศัยความเข้าใจมากกว่าการจดจำด้วยตัวเลข แล้วก็จะใช้หลักการอ่านบ่อยๆ แล้วมันก็จะจำได้เองครับ อีกอย่างที่ผมอยากแนะนำคือคิดให้มันเป็นใยแมงมุม แต่ละมาตราต้องมีความสัมพันธ์กัน แล้วจะเข้าใจระบบทั้งหมดครับ

จัดหาทนายความเขตลาดพร้าว
จัดหาทนายความถนนประดิษฐ์มนูธรรม
จัดหาทนายความถนนประเสริฐมนูกิจ
จัดหาทนายความถนนลาดปลาเค้า
จัดหาทนายความย่านทางพิเศษฉลองรัช
จัดหาทนายความย่านวัดลาดพร้าว
จัดหาทนายความย่านนวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
จัดหาทนายความย่านวัดสิริกมลาวาส
จัดหาทนายความย่านวัดลาดปลาเค้า
จัดหาทนายความย่านพระตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4
จัดหาทนายความย่านโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4
จัดหาทนายความย่านศูนย์แพทย์เสนาเวชการคลินิก
จัดหาทนายความย่านศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
จัดหาทนายความย่านศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม จรเข้บัว
จัดหาทนายความย่านศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม จันทร์
จัดหาทนายความทองอินทร์ ดวง

STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

บริษัทจัดหาทนายความ จัดหาทนายความ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำ จัดหาทนายความ จัดหาทนายความ แบบครบวงจร ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ทนายความ รับว่าความทั่วราชฯ  สำนักงานทนายความ มืออาชีพ  จ้างทนาย คดีอาญา จ้างทนายคดีแพ่ง จ้างทนายร่างสัญญา จ้างทนายความ รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานบริษัทจัดหาทนายความ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับจัดหาทนายความ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ
กดโทรเลย