ทนาย รับ จ้าง รัตนาธิเบศร์

ทนาย รับจ้าง รัตนาธิเบศร์

อยากเป็นทนาย ต้องทำอย่างไร

อยากเป็นทนาย ต้องทำยังไงกันนะ ??
 
“อาชีพทนายความ”
 
อาจเป็นความฝันของใครหลายคนที่เรียนจบนิติศาสตร์
 
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพสุดฮิตอาชีพหนึ่งของเด็กนิติเลยก็ว่าได้
 
เพราะการจะเป็นทนายความได้ต้องเรียนจบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มาเท่านั้น
 
แต่ทว่าก็ยังมีเด็กนิติหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร
 
ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ถึงจะเป็นทนายได้
 
ฉะนั้นวันนี้ ทนายรินรดาก็เลยขอแบ่งปันประสบการณ์การสอบเพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ
ขั้นตอนที่ 1 ได้วุฒิการศึกษาก่อน
 
ถึงแม้จะ อยากเป็นทนาย มากแค่ไหน
 
อันดับแรกก่อนสมัครเลยก็คือต้องได้อนุปริญญาสาขานิติศาสตร์หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 
**อนุปริญญาก็คือใบคุณวุฒิที่แสดงถึงชั้นความรู้ระดับอุดมศึกษารองจากปริญญาตรีซึ่งประสาทให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ **
 
รายชื่อหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สภาทนายความรับรอง >>  ตั๋วรุ่น / ตั๋วปี
บริษัทจัดหาทนายความ
จัดหาทนายความ
ทนายความ
จ้างทนาย
จ้างทนายความ
จ้างทนายร่างสัญญา
จ้างทนายไกล่เกลี่ย
จ้างทนายคดีแพ่ง
จ้างทนาย คดีอาญา
จ้างทนาย ทวงหนี้
ทนาย รับจ้าง
สำนักงานทนายความ มืออาชีพ
ปรึกษาทนาย มืออาชีพ
ทนายความ รับว่าความทั่วราชฯ
ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 6 ขึ้นทะเบียนทนายความ
 
เมื่อได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ผู้ผ่านการทดสอบจะสามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนทนายความได้ แต่ในการขึ้นทะเบียนทนายความนั้น ต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาในฐานะสามัญสมาชิก (เรียนจบเนติ) หรือ วิสามัญสมาชิก (ไม่จบเนติ แต่สอบใบอนุญาตว่าความผ่าน) เสียก่อน ซึ่งในการขึ้นทะเบียนเนติบัณฑิต จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หากใครไปขึ้นทะเบียนเนติบัณฑิตประเภทสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกแล้ว ก็สามารถขึ้นทะเบียนทนายความได้ในวันอบรมจริยธรรมเลย
 
**เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย**
 
สำหรับคนที่เรียนจบคณะนิติศาสตร์ จาก 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นวิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตได้เลย ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 5 (1) โดยไม่ต้องรอสอบปากเปล่าผ่าน
แต่ถ้าไม่ได้สำเร็จการศึกษาจาก 5 สถาบันข้างต้น จะถือเป็นผู้สมัครตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507ข้อ 5 (2) จึงต้องสอบปากเปล่าให้ผ่านเสียก่อนจึงจะขึ้นทะเบียนสมาชิกได้
 
หากใครสงสัยว่าทำไมมีแค่ 5 สถาบันที่ได้สิทธิพิเศษล่ะ คำตอบก็คือ 5 สถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์มายาวนานจนมีชื่อเสียงในเรื่องมาตรฐานของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ค่ะ แต่ไม่ต้องน้อยใจไป เพราะการเป็นทนายไม่ได้วัดกันที่สถาบัน แต่วัดกันที่ความสามารถในการสอบ ไม่ว่าจะจบจากที่ไหน หากสอบใบอนุญา่ตผ่านก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นทนายเท่าเทียมกัน อีกทั้งเมื่อสอบผ่าน ตัวเราก็ถือเป็นหนึ่งในผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน เปิดทางให้รุ่นน้องในสถาบันเดียวกันได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในทุกๆสนามสอบค่ะ
Work process
ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย 
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญา และแพ่ง 
ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยการศึกษาประมวล กฎหมาย พระราช กฤษฎีกา เทศบัญญัติ คำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้ว และกฎข้อ-บังคับที่ตราขึ้นไว้ 
ให้คำแนะนำแก่ลูกความถึงสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย 
ทำการแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหาบรรพต่างๆ ในประมวลกฎหมาย 
ว่าความ และดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่ง และคดีอาญา มีบทบาทในการสร้าง และรักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม 
มีบทบาทในการคุ้มครอง ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคคล และองค์กรธุรกิจเอกชนต่าง ๆ 
มีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย 
มีบทบาทเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ด้วย 
อาจเชี่ยวชาญในงานกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 
อาจเป็นทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บรรษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หรือเอกชน
Career path/ความก้าวหน้าของสายอาชีพ
อาชีพทนายความ นอกจากจะประกอบอาชีพเป็นทนายความแล้วยังสามารถเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของหน่วยงาน เป็นพนักงานอัยการ และก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษาได้ และนอกจากนี้อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่มีความชำนาญทางกฎหมายเป็นพิเศษ จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับอาชีพอื่นได้มากมาย เช่น นักการเมือง ทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่การเงิน หรือครู อาจารย์ ทนายความที่มีความสามารถ และมีความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างดี อาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นทนายความ ว่าความในต่างประเทศ หรืออาจเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเจรจาทางด้านกฎหมาย หรือสิทธิประโยชน์ของประเทศได้อีกด้วย 
บริษัทจัดหาทนายความ
จัดหาทนายความ
ทนายความ
จ้างทนาย
จ้างทนายความ
จ้างทนายร่างสัญญา
บุคลิก นิสัยของคนที่เหมาะจะทำอาชีพนี้
ต้องมีใจรักในอาชีพ เพราะเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละเพื่อผู้อื่น
มีการใฝ่หาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ 
มีวาทศิลป์ในการพูด 
ต้องเป็นคนซื่อตรง 
มีความสนใจในด้านกฏหมาย กระบวนการยุติธรรม
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศิลธรรมอันดี 
ไม่เป็นผู้ได้กระทำการใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
ชอบท่องจำ  เพราะกฏหมายมีมาตรต่างๆมากมายที่ต้องนำไปใช้ในการทำคดีความ 
ต้องซื่อตรงต่อลูกความ ผู้ร่วมงานอำนวยการความยุติธรรม ชุมชน ผู้ร่วมสำนักงาน และตนเอง
 
3. คุณค่าและผลตอบแทน
ผลตอบแทน
อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่มีคนนิยมทำกันมาก เพราะเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ดี และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ โดยผู้ที่เป็นทนายความสามารถทำงานมีเงินเดือนประจำ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 – 30,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ และประเภทของหน่วยงานที่ทำงาน และจะสามารถได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับใบอนุญาติการเป็นทนายความ หรือประกอบอาชีพทนายความอิสระรับว่าความทั่วไป โดยอาจได้รับค่าตอบแทนจากการว่าความ ร้อยละ 10 – 20 ของทุนทรัพย์ในคดีนั้นๆ หรืออาจจะได้รับค่าตอบแทนตามแต่จะตกลงกับลูกความ ซึ่งอาจจะได้รับค่าว่าความ 20,000-100,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่งานที่รับ และขนาดของทุน-ทรัพย์ในแต่ละคดี 
 
คุณค่าของอาชีพนี้ต่อคนรอบข้างและสังคม 
ในสังคมปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฏหมายอยู่ตลอดเวลา เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ ก็ต้องมีคนกลางเข้ามาเพื่อให้เรื่องราวนั้นๆคลี่คลายไปได้ด้วยดีโดยมีหลักเกณฑ์เดียวกันคือเรื่องของกฏหมายและความยุติธรรม โดยเรื่องต่างๆเหล่านั้นอาจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ของสังคม การทำงานของทนายความไม่ต่างจากหมอ คือมีหน้าที่ช่วยเหลือคนในสังคมที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีความรู้ ความสามารถ จึงต้องมีทนายมาช่วยให้บุคคลนั้นๆ ได้รับความยุติธรรมมากที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 
4. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
มีความสนใจในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติ-ธรรม และต้องชอบที่จะท่องจำ เพราะวิชานิติศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องท่องจำมาก เช่น กฎระเบียบ มาตราต่างๆ เป็นต้น 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องสอบเข้ารับการคัดเลือก หรือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่ง สภาทนายความเห็นว่าสถาบันนั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องเข้ารับการอบรมจากสภาทนายความ โดยอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตร 6 เดือน และอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตร 6 เดือน จึงสมัครเข้าสอบขอ ใบอนุญาตว่าความผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรจากสภาทนายความ    
มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ประมวลกฏหมายทั้งหมด รู้ว่าเราต้องใช้กฏหมายไหนมารองรับการกระทำของลูกความ หรือโต้แย้งกับฝั่งตรงข้าม มีสติและการรับมือกับสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในอาชีพนั้น
หนังสือประมวลกฏหมาย เป็นสิ่งที่ทนายความมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านและศึกษาให้ละเอียดเพราะเป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการทำงาน  ในหนังสือนั้นจะประกอบด้วยกฏหมายที่แบ่งเป็นมาตราต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องจำให้แม่นเพราะเมื่อเราอยู่ชั้นศาลแล้วจะต้องยกกฏหมายเหล่านั้นมาต่อสู้คดีความ ทนายความบางคนสามารถจำได้ทุกย่อหน้าและเว้นวรรค เพื่อไม่ให้มีช่องว่างทางกฏหมายที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถนำโอกาสนี้มาเอาเปรียบเราได้

จัดหาทนายความรัตนาธิเบศร์
จัดหาทนายความถนนรัตนาธิเบศร์

STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

บริษัทจัดหาทนายความ จัดหาทนายความ ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำ จัดหาทนายความ จัดหาทนายความ แบบครบวงจร ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ทนายความ รับว่าความทั่วราชฯ  สำนักงานทนายความ มืออาชีพ  จ้างทนาย คดีอาญา จ้างทนายคดีแพ่ง จ้างทนายร่างสัญญา จ้างทนายความ รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานบริษัทจัดหาทนายความ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับจัดหาทนายความ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve บริษัทจัดหาทนายความ
กดโทรเลย