บริษัทจัดไฟแนนซ์ จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัทจัดไฟแนนซ์ จังหวัดกำแพงเพชร

5 วิธี จัด ไฟแนนซ์ รถให้ผ่านครั้งเดียวจบ

          การจัด ไฟแนนซ์ ให้ผ่านไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาไฟแนนซ์หรือเคยยืนขอไฟแนนซ์ แล้วไม่ผ่านหรือผ่านยาก ไม่รู้จะทำอย่างไร เรามี 5 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนจัดไฟแนนซ์ ยื่นครั้งเดียวให้ผ่านครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียเวลา ยื่นหาไฟแนนซ์มากมาย  มีอะไรบ้างตามอ่านกันได้เลยคะ
 
ประวัติการขอจัด ไฟแนนซ์
สิ่งแรกที่บริษัทไฟแนนซ์มักสอบถาม คือ เรื่องประวัติการกู้ยืม การขอสินเชื่อ ทั้งประวัติการผ่อนชำระ ประวัติการค้างชำระ ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณมีประวัติเป็นอย่างไร เคยติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิสหรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อนั้นเอง
 
แนะนำ
 
หากคุณเคยมีประวัติเสียหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูว่า ติดแบล็คลิสเรื่องสินเชื่อ อาจเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการอนุมัติหรือผ่านค่อนข้างยาก หากอยากขอสินเชื่อให้ผ่านไว ได้เงินไว ควรปราศจากประวัติเสียทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการติดค้างชำระ เรื่องติดเครดิตต่าง ๆ หากมีประวัติการชำระดี การอนุมัติก็ถือเป็นเรื่องง่ายแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
 
ประวัติเครดิต
 
อาชีพ
อาชีพถือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลัก ๆ มี 3 อาชีพที่ส่วนใหญ่บริษัทไฟแนนซ์ให้ผ่าน ได้แก่  1.พนักงานบริษัท  2.รัฐวิสาหกิจ  3. ข้าราชการ แต่บางบริษัทมักปฏิเสธข้าราชการทหาร ตำรวจ ทนาย แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทนั้น ๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 อาชีพนี้คิดเกณฑ์การอนุมัติได้ง่ายเพราะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินเดือนตายตัว มีสลิปเงินเดือนที่ชัดเจนจึงตรวจสอบและอนุมัติผลได้ง่ายนั้นเอง ส่วนอาชีพที่เงินเดือนไม่ตายตัว เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รับจ้างทั่วไป  บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็นบางกรณีไป ซึ่งอาจตรวจเช็คจากบัญชีออมเงินหรือความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น ๆ พิจารณา
 
แนะนำ
 
อาชีพทุกอาชีพสามารถขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทจะกำหนดไว้ หากอยากผ่านการอนุมัติง่าย ๆ เร็วทันใจ ต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั้นหมายความว่า คุณจำเป็นต้องทำงานในสถานที่ทำงานนั้น เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6-12 เดือนเช่นกัน หรือบางบริษัทต้องการมากกว่านั้น หากไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถนำสมุดบัญชีเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเงิน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-10 เดือน หรือตรวจสอบทรัพย์สินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์นั้น ๆ พิจารณา
 
อาชีพ
 
ภาระใช้จ่าย
สิ่งสำคัญเมื่อบริษัทไฟแนนซ์ทราบถึงที่มาของรายได้แล้ว จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายที่คุณมีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่มักสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นภาระในการผ่อนจ่ายสิ่งต่าง ๆ  เพราะสามารถบ่งบอกว่ารายได้ที่คุณมีหากหักลบภาระต่าง ๆแล้ว คุณจะบริหารเงินและยังคงสามารถชำระกับทางบริษัทไฟแนนซ์ได้นั้นเอง
 
แนะนำ
 
คุณควรมีภาระในการใช้จ่ายไม่เกิน 60-70% ของรายได้ หรือหากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วต้องพอชำระค่างวดต่อเดือนของบริษัทสินเชื่อให้ได้ประมาณ 2 งวด จึงจะมีโอกาสผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
ค่าใช้จ่าย
 
รถ
รถและเล่มทะเบียน คือ ทรัพย์สินสำคัญในการจัดไฟแนนซ์ของเรา เพราะบริษัทไฟแนนซ์จะต้องนำรถมาตรวจสอบสภาพ และดูประวัติของรถผ่านเล่มทะเบียนรถ ทั้งเรื่องการจดทะเบียน เจ้าของกรรมสิทธิ์ เลขตัวถัง เลขเครื่อง (ซึ่งต้องตรงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขเครื่อง ต้องมีแจ้งในเล่มทะเบียน) เป็นต้น ทั้งหมดนี้บริษัทไฟแนนซ์ จะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ พร้อมกับประเมินราคา ซึ่งราคานั้นจะได้ต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ขึ้นอยู่กับสภาพรถ เอกสารตามความเป็นจริงของรถคันนั้น ๆ
 
แนะนำ
 
ในกรณีจัดไฟแนนซ์รถหรือรถแลกเงิน คุณควรมีความพร้อมในเรื่องการโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อของคุณเอง (ผู้ขอสินเชื่อ) ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของรถที่ถือกรรมสิทธิ์ตัวรถที่ต้องการกู้ และง่ายต่อการผ่านอนุมัติสินเชื่อ
 
ในกรณีย้ายไฟแนนซ์ เราจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของบริษัทที่เราจะย้ายไป ว่าระยะในการผ่อนชำระของเราสามารถทำการย้ายไฟแนนซ์ได้หรือไม่ รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร เช่น สำเนาทะเบียนรถ สัญญาการขอสินเชื่อที่เก่า เป็นต้น
 
ในกรณีรถซื้อขาย จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้เรียบร้อยจึงจะสามารถผ่านการอนุมัติได้ง่ายและไวยิ่งขึ้น
 
บุคคล
ความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่น บริษัทไฟแนนซ์อาจจะติดต่อไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่ เพื่อยืนยันว่าคุณมีอาชีพมั่นคงจริง รวมถึงการเยี่ยมบ้านคุณ เพื่อยืนยันว่าคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริง ตัวของผู้ขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีเอกสารชัดเจน มีที่อยู่อาศัยชัดเจนเป็นหลักแหล่ง ไม่ย้ายที่อยู่บ่อย ๆ มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องยิ่งเป็นผลดีต่อการอนุมัติหรือบางกรณีจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งต้องเป็นบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย
 
แนะนำ
 
การให้ข้อมูลที่แท้จริงกับบริษัทไฟแนนซ์จะส่งผลให้อนุมัติง่ายขึ้นได้ ทั้งความถูกต้องของตัวเอกสารต่าง ๆ  ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลที่อยู่อาศัย  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล หากมีข้อมูลชัดเจน การอนุมัติก็ง่ายขึ้นเช่นกัน
 
สำหรับ 5 วิธีนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ การขออนุมัติต่าง ๆ ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเราหวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการจัดไฟแนนซ์ การขอสินเชื่อรถและหากคุณกำลังมองหาบริษัทไฟแนนซ์ ที่พร้อมเข้าใจคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด รับจัด/ย้าย/เช่าซื้อรถมือสอง รถทุกประเภท สมัครง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

บริการไฟแนนซ์
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ
บริษัทรับจัดไฟแนนซ์
บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ รถยนต์
บริษัทจัดไฟแนนซ์
บริษัทจัดไฟแนนซ์ รถยนต์มือสอง
บริษัทไฟแนนซ์ รถยนต์มือสอง
จัดไฟแนนซ์ รถบรรทุก 6 ล้อ
บริษัทรับจัด ไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์
บริษัทรับจัด ไฟแนนซ์ รถมือสอง
ไฟแนนซ์
รีไฟแนนซ์รถยนต์
รีไฟแนนซ์รถ
ไฟแนนซ์ รถยนต์
ไฟแนนซ์ รถมือสอง
รีไฟแนนซ์
จัดไฟแนนซ์ รถมือสอง
จัดไฟแนนซ์
การ รีไฟแนนซ์ รถ
รถเข้า ไฟแนนซ์
รับจัดไฟแนนซ์
ไฟแนนซ์ รถ
จัดไฟแนนซ์ รถยนต์
 
1.สมัครออนไลน์ได้ 24 ช.ม.
 
2.เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 
3.ให้บริการถึงที่
 
4.รับเงิน
 
ไฟแนนซ์คืออะไร เคยสงสัยกันไหม?
 
ไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อ หรือเงินกู้ชนิดหนึ่งที่ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินจัดทำให้กับลูกค้า แต่จะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปตรงที่ว่า สิ่งที่ลูกค้าได้จากการทำไฟแนนซ์ก็คือ ตัวสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นอุบโภค สังหาริมทัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ การทำไฟแนนซ์นั้นลูกค้าจะทำในวงเงินที่แน่นอน และอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และไม่คงที่ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นหูกับคำว่า ไฟแนนซ์บ้าน และไฟแนนซ์รถยนต์อยู่แล้ว
 
รู้แบบนี้ จัดไฟแนนซ์รถมือสองนานแล้ว
 
การจัดไฟแนนซ์รถมือสองในความเข้าใจของคุณเป็นอย่างไร? หลายคนเป็นมือใหม่เพิ่งสนใจซื้อรถมือสอง อาจจะยังคงไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดในบางเรื่อง 4 ความเชื่อที่คุณอาจกำลังเข้าใจผิดมาตลอดเกี่ยวกับสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์มาฝาก เผื่อไว้เป็นประโยชน์ในวันที่คุณ เลือกซื้อรถมือสองผ่านไฟแนนซ์ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 

 
จัดไฟแนนซ์รถมือสอง ข้อเท็จจริงที่คุณอาจเข้าใจผิดมาโดยตลอด  
 
👉 จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ต้องเสียค่าจัด
ความจริงคือ : ไม่จำเป็นเสมอไปที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดไฟแนนซ์รถมือสอง ที่ทางไฟแนนซ์หรือผู้ขายเรียกเก็บ ค่าจัดประกอบไปด้วยค่าดำเนินการต่างๆ ทั้งในการตรวจสอบสินเชื่อเพื่ออนุมัติ การดำเนินการให้ และอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าไฟแนนซ์หลายๆ เจ้ายังคงมีเรียกเก็บส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่ ตั้งแต่หลักพันเป็นต้นไปจนแตะหลักหมื่นก็มี แต่ก็ใช่ว่าทุกเจ้าที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ลองเลือกดูดีๆ เพราะบางทีคุณอาจไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อส่วนนี้เลยก็ได้ ด้วยบริการของไฟแนนซ์ที่มาพร้อมข้อเสนอ “ฟรีค่าจัด” ซึ่งจะช่วยทำให้คุณประหยัดเงินได้ไม่น้อย หรือนำไปใช้จ่ายเพื่อส่วนอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อคุณและรถได้มากกว่า 

บริการไฟแนนซ์
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ
บริษัทรับจัดไฟแนนซ์
บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ รถยนต์
บริษัทจัดไฟแนนซ์
บริษัทจัดไฟแนนซ์ รถยนต์
 
👉 จัดไฟแนนซ์รถมือสอง ดอกแพงกว่าป้ายแดง ยังไงก็ไม่คุ้ม
ความจริงคือ : ไม่ปฎิเสธว่าดอกเบี้ยของรถยนต์มือสองนั้นมีอัตราที่สูงกว่ารถป้ายแดง แต่ด้วยความที่รถมือสองช่วยให้คุณสามารถซื้อรถรุ่นเดียวกันโฉมเดียวกันที่ราคา “ถูกกว่า” ได้ถึง 30%-40% แล้วถ้ายังเป็นรถวิ่งน้อย ใช้งานมาไม่เยอะ เทียบเหมือนได้รถใหม่ และที่สำคัญราคารถเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าตอนที่เป็นป้ายแดง จึงทำให้รถประเภทนี้เป็นทางเลือกสำหรับใครอยากได้รถที่ตรงความต้องการ รถมือสองนี่แหละคือคำตอบ 
 
หากต้องการให้การเลือกซื้อรถมือสองนั้นคุ้มค่ามากขึ้น การซื้อรถด้วยเงินสดคือคำตอบ แต่ถ้าจะซื้อผ่านไฟแนนซ์ให้คุ้มค่าได้เหมือนกัน ต้องต้องจ่ายเงินดาวน์ (กู้ไม่เต็มราคารถ) สักหน่อย และต้องเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ไม่นานจนเกินไปที่จะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูง เทคนิคทั้งหมดนี้จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะต้องเสียไปเปล่าๆ ได้ไม่น้อย และความคุ้มค่าก็จะมากขึ้นตามไป  
 
👉 ใช้ไฟแนนซ์จากผู้ขายก็ได้ ยังไงก็เหมือนกัน
ความจริงคือ : ผู้ขายรถยนต์ใช้แล้วส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับไฟแนนซ์เพื่อเตรียมไว้รอบริการแก่ลูกค้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทางเลือกของเงื่อนไขที่ดีที่สุด ต่างเจ้าเงื่อนไขก็ต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณ ดังนั้นไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องเลือกไฟแนนซ์ที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้ให้เสมอ เลือกหาเองได้เอาที่เงื่อนไขตรงใจคุณไว้ก่อนดีกว่า
 
👉 จัดไฟแนนซ์ต้องรอนาน 3-5 วันทำการกว่าจะรู้ผล
ความจริงคือ : หมดยุคแห่งการรอคอยแล้วที่ต้องให้คุณมานั่งลุ้นว่าไฟแนนซ์ที่ขอเพื่อซื้อรถนั้นจะอนุมัติหรือไม่ บอกให้รอ 3-5 วันทำการที่บางทีก็ข้ามเป็นสัปดาห์จนลืม เรื่องนี้อาจไม่ตอบโจทย์ของคนที่ต้องการใช้รถสักเท่าไร ถึงวันนี้การรอสินเชื่ออนุมัติสามารถรู้ผลได้ในวันเดียวแล้ว ก่อนขอสินเชื่อควรหาข้อมูลให้ละเอียด

บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ คณฑี
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ คลองแม่ลาย
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ ทรงธรรม
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ ท่าขุนราม
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ ธำมรงค์
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ นครชุม
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ นาบ่อคำ
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ ลานดอกไม้
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ วังทอง
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ สระแก้ว
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ หนองปลิง
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ อ่างทอง
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ เทพนคร
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ ในเมือง
บริษัทจัดไฟแนนซ์รถ ไตรตรึงษ์

STD Serve บริการไฟแนนซ์ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

บริการไฟแนนซ์ เอกสารที่ควรเตรียมเพื่อขอจัดไฟแนนซ์รถยนต์มีดังนี้ – สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ Statement 6 เดือนล่าสุดจากการทำงาน (จำเป็น)- สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ควรเกิน 30 วัน – บัตรประจำตัวประชาชน (จำเป็น) – ทะเบียนบ้าน (จำเป็น) – ใบขับขี่รถยนต์ – บัตรพนักงาน หรือ บัตรข้าราชการ – บัตรประกันสังคม – รูปถ่าย/แผนที่ ที่พักอาศัยปัจจุบัน หรือ ที่ทำงานรับซ่อมแซม เหตุผลในการจ้างบริษัทจัดไฟแนนซ์รถมืออาชีพเท่านั้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ประสบการณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve บริการไฟแนนซ์

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานบริการไฟแนนซ์ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมบริการไฟแนนซ์ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve บริการไฟแนนซ์
กดโทรเลย