รับจัดงานศพ แพรกษา

รับจัดงานศพ แพรกษา

การจัดการศพตามวิถีอิสลาม

        การจัดการศพขั้นต้นแยกออกเป็น ๒ วิธี คือ       วิธีที่ ๑  สำหรับมุสลิมที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือด้วยพิษบาดแผลที่กำลังรักษาอยู่                       –  ให้นำศพมาอาบน้ำชำระสิ่งสกปรกที่ติดอยู่รีดท้อง เพื่อให้สิ่งปรกภายในเคลื่อนที่ออกมา แล้วรดน้ำให้สะอาดทั้งตัว                       –  นำศพมาวางบนผ้าขาวซึ่งปูไว้ ๓ ชั้น นำมือทั้งสองไว้ที่ระดับอกให้มือขวาทับบนมือซ้ายแล้วห่อด้วยขาว ๓ ชั้น                       –  นำศพไปบรรจุในหีบศพถ้าหากอยู่ในที่กันดาร ไม่ใช้หีบศพก็ได้แต่ให้ทำลูกหลุมเพื่อเตรียมฝัง                       –  ฝังในหลุมลึก คะเนพอไม่ให้มีกลิ่นขึ้น หรือสัตว์ป่าคุ้ยเขี่ยขึ้นมาได้                       –  เมื่อฝังในที่ใดแล้ว ห้ามขุดศพนั้นขึ้นมาไม่ว่าประการใด ๆ                       –  การฝังให้วางศพนอนตะแคงข้างขวา หันหน้าศพไปทางทิศตะวันตก แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมากลบไปจนหมด                       –  หากจำเป็นต้องนำศพกลัง ให้รักษาไว้ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ถ้าปล่อยให้มีกลิ่นเหม็นทางศาสนาถือว่าเป็นการบาป   วิธีที่ ๒  สำหรับทหารที่ตายในขณะปฏิบัติการ             ทหารที่ตายในขณะปฏิบัติการในสนามรบนั้น ไม่จำเป็นต้องเตรียมการเกี่ยวกับการอาบน้ำหรือห่อศพ             ใด ๆ ทั้งสิ้นให้ใส่เสื้อผ้าในชุดเดิม แล้วฝังลงไปเลยวิธีฝังเหมือนกับวิธีที่ ๑ และถ้าตายพร้อมกันหลายศพก็ฝังลงในหลุมเดียวกันได้       ข้อแนะนำในการไปเยี่ยมเคารพศพผู้นับถือศาสนาอิสลาม             เมื่อชาวมุสลิมถึงแก่กรรม เจ้าหน้าที่จะจัดการศพตามพิธีทางศาสนา เช่น             ๑.  กรณีศพอยู่ที่บ้าน                       –  นำศพมาอาบน้ำชำระสิ่งสกปรก รดน้ำให้สะอาดทั้งตัว                       –  นำศพมาวางบนผ้าข้าวซึ่งปูไว้ ๓ ชั้น หรือนำศพบรรจุในหีบศพ                       –  ผู้ไปเยี่ยมเคารพศพ ควรไปแสดงไว้อาลัยกับญาติที่มีชีวิตอยู่ เป็นการให้เกียรติแก่เจ้าภาพ                       –  ทำความเคารพศพ โดยกล่าวคำไว้อาลัยได้ (ไม่นิยมนำหวีดไปวาง)                       –  มอบเงินซองช่วยเหลือ (ถ้ามี)                       –  เสร็จพิธี             ๒. กรณีศพอยู่ที่มัสยิดหรือสุเหร่า                       –  ผู้ร่วมพิธีจะรอเคารพศพก่อนพิธีละหมาด                       –  ผู้ร่วมพิธีมุ่งไปแสดงความเสียใจกับญาติ (พิธีฝังจะเป็นพิธีของญาติ ๆ)                       –  หากมีเงินซองช่วยมอบเจ้าภาพ  ————- ประเพณีงานศพ

ประเพณีงานศพ  เมืองตรังมีทั้งชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยเชื้อสายจีน  ประเพณีงานศพเมืองตรังจึงมีพิธีกรรมที่แตกต่างไปตามศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม แต่มีบางอย่างทีเหมือนกันอันแสดงถึงความเป็นตรัง
 
งานศพชาวไทยพุทธ
            ชาวไทยพุทธท้องถิ่นมีกิจกรรมงานศพหลายขั้นตอน นับแต่วันตาย วันตั้งศพ วันฌาปนกิจศพ และวันหลังฌาปนกิจศพ เมื่อมีคนตายก็จะกระจายข่าวให้รู้กันทั่วไป บรรดาญาติมิตรผู้สนิทสนามรู้จักมักคุ้นกับญาติผู้ตาย ก็จะไปร่วมโดยจิตสำนึกว่า เพื่อนที่ดีจะเห็นกันเมื่อตาย
            เมื่อมีผู้ตาย พิธีแรกคือ การเตรียมบรรจุโลง ด้วยการจัดศพผู้ตายให้นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก จัดแต่งซองหมากพลู  ดอกไม้  ธูปเทียนให้ผู้ตายถือไว้แล้วคลุมด้วยผ้า จัดเตรียมโลงศพ อาบน้ำศพ แต่งตัวศพ  นิมนต์พระภิกษุทำพิธีมัดตราสัง  และนำศพบรรจุโลง
 ซึ่งมีความเชื่ออยู่ว่า จะไม่บรรลุโลงในวันพุธ ถ้าวันตายเป็นวันพุธก็จะรอเวลาไว้ จนผ่านเที่ยงคืนไปแล้ว จึงบรรจุศพลงโลง
            การจัดงานศพในสมัยก่อน เจ้าภาพต้องเตรียมการอยู่หลายวัน เตรียมสถานที่ปลูกโรงพิธี โรงเลี้ยง โรงครัว  จัดหาฟืน สิ่งของต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานไปบอกกล่าวญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล ดังนั้นจึงนำศพใส่โลงค้างไว้ก่อน    เมื่อถึงวันที่เหมาะสมซึ่งมักจะเป็นหน้าแล้ง ก็จะนำมาบำเพ็ญกุศล  อาจจัดพิธีที่บ้านหรือที่วัดตามสะดวก  ปัจจุบันเมื่อบรรจุศพแล้ว ส่วนใหญ่จะจัดงานต่อเนื่องจนเผาเรียบร้อยในคราวเดียว
            ชาวตรังนิยมตั้งศพบำเพ็ญกุศลหลายวัน  โดยถือเอาวันฤกษ์ดีเป็นวันยกศพไปเผาหรือฝัง  ซึ่งมักจะจัดงานศพให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือน  ไม่นิยมจัดงานศพฉีกขาข้ามเดือน (หมายถึง การตั้งบำเพ็ญกุศลที่มีวันอยู่ระหว่างข้างขึ้น กับข้างแรมหรือระหว่างเดือนต่อเดือน)  หลังจากยกศพขึ้นแล้วก็จะจัดเตรียมงานจนถึงวันสำคัญในสามวันสุดท้าย คือ วันเข้าทับ วันเข้าการ และวันเผา
            เมื่อเริ่มงานก็มีจัดการตกแต่งโลง  ตอนกลางคืนมีสวดพระอภิธรรม กลางวัน ทำบุญถวายสังฆทาน เตรียมอาหารไว้จัดเลี้ยงผู้มาฟังสวดและนั่งเพื่อนศพ  มีมหรสพตามฐานะเจ้าภาพ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ กาหลอ กลอนลาน เป็นต้น  ในวันเข้าทับอาจมีการจุดดอกไม้ไฟประเภท  อ้ายตูม ตรวด  เพื่อเป็นสัญญาณบอกข่าว
            การเตรียมงานศพ ในปัจจุบันที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ชาวตรัง คือ การพิมพ์ใบประกาศงานศพขนาดใหญ่  ปิดประกาศให้เพื่อนฝูงญาติมิตรทราบเพื่อจะได้มาร่วมงาน
            การเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน ในวันแรก ๆ ตอนกลางคืนจะมีถั่วลิสงคั่วกับน้ำชา หรือน้ำเย็น บางทีก็จะมีขนมแห่ง หรือขนมสด ตลอดจนอาหารประเภทขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ตามฐานะเจ้าภาพ หรือตามที่ญาติมิตรจัดมาช่วย ในวันเข้าทับ จะมีการล้มหมู ล้มวัว ไว้สำหรับงานเลี้ยงใหญ่ ในวันเข้าการ  ในวันเข้าทับนี้พ่อครัวจะนำเอาเครื่องในมาแกงก่อน เรียกว่า แกงสมรม แขกที่มาจะได้รับเลี้ยงข้าวมื้อเย็นด้วย  พอถึงวันเข้าการ ซึ่งคนจะมากันเป็นจำนวนมาก การเลี้ยงข้าวมื้อเย็น ถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีอาหารอย่างน้อย 3 อย่าง แกงหลักมักจะเป็นแกงเนื้อวัวน้ำขลุกขลิกใส่เครื่องเทศ เรียกว่า เครื่องร้อย   แกงจืด และผัด  หรือเกายุก (คล้ายหมูพะโล้ ปรุงรสเพิ่มเติมด้วยเต้าหู้ยี้ ใส่เผือก เต้าหู้ทอด และเห็ดหอม)  เรื่องอาหารนี้เจ้าภาพถือเป็นเรื่องสำคัญต้องดูแลมิให้ขาดตกบกพร่อง
            เจ้าภาพจะทักทายกับทุกคนที่มาร่วมในงานมีโฆษกประกาศต้อนรับเชื้อเชิญแขกเข้าสู่โรงเลี้ยงเพื่อรับประทานอาหาร เสร็จแล้วญาติมิตรและแขกก็จะร่วมทำบุญ เรียกว่าให้งาน มีเจ้าภาพคอยรับเงินจดชื่อ – นามสกุล บ้านที่อยู่ จำนวนเงิน  และตอบแทนด้วยบัตรขอบคุณ บอกกำหนดการฌาปนกิจผูกด้ายสีแดง ไว้เป็นการเชิญชวนให้มาในวันเผาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันบางงานเปลี่ยนจากบัตรขอบคุณเป็นของชำร่วยประเภท ยาหม่อง ยาดม ปากกา ฯลฯ
            เมื่อถึงวันยกศพไปเผาหรือฝัง บรรดาญาติมิตรเพื่อนฝูง ที่รู้จักมักคุ้นก็จะมาร่วมพิธีสวดมาติกาบังสุกุล มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงอีกครั้งหนึ่ง  อาจเป็นอาหารชนิดเดียวกับวันเข้าการหรือ เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ยกศพจากที่ตั้งหามไปสู่เมรูหรือป่าช้า เพื่อเผาหรือฝังตามประเพณี สมัยก่อนผู้ไปส่งศพจะถือฟืนไปคนละดุ้น ด้วยเพื่อใช้เผาศพ ปัจจุบันธรรมเนียมนี้ยังมีอยู่บ้างในชนบท  ถ้าเป็นศพที่เผาก็จะเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้น เจ้าภาพจะนิมนต์พระแปรธาตุเพื่อเก็บอัฐินำไปบังสุกุล  นำเก็บไว้ในที่เหมาะสม หรือบัวซึ่งทำเป็นรูปเจดีย์เล็ก ๆ สูงประมาณ 1 เมตร เรียกว่า เข้าบัว 
            การไว้ทุกข์ บรรดาลูกหลานและญาติจะไว้ทุกข์ด้วยการแต่งดำ  ถ้าเป็นญาติห่าง ๆ ก็ไม่ค่อยเคร่งครัดนัก   อาจแต่งดำขาว ระยะเวลาไว้ทุกข์อาจเป็น 1 ปี 100 วัน  50 วัน  หรือปลดทุกข์ทันทีหลังจากบรรจุอัฐิแล้ว  ในวันปลดทุกข์จะมีการทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายอีกครั้งหนึ่ง
บริษัทรับจัดงานศพ
รับจัดงานศพ
จัดงานศพ
ออแกไนซ์ งานศพ
บริษัทรับจัดงานศพ
รับจัดดอกไม้ งานศพ
บริษัท จัดงานศพ
เตรียมงานศพ
จัดเมรุ
จัดสวน หน้าหีบ
พิธีจัด งานศพ
ตกแต่ง เมรุ
จัดหน้าศพ
ดอกงานศพ
จัดสวน หน้าศพ
ตกแต่งงาน ศพ
จัดดอกไม้ งานศพ
จัดดอกไม้ หน้าเมรุ
รับจัดดอกไม้ งานศพ
จัดดอกไม้ สดงานศพ
จัดเมรุ ดอกไม้สด
พิธีฝังศพชาวไทยเชื้อสายจีน
            ชาวไทยเชื้อสายจีนในท้องถิ่นเมืองตรัง เมื่อตายลงก็จะนำศพใส่โลกไม้หนาขนาดใหญ่ มีรูปทรงเฉพาะตัว เรียกว่า โลงหัวหมู  มีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดซื้อโลงศพว่าจะเพิ่มราคาสูงกว่าที่ผู้ขายบอก  ด้วยเชื่อว่าจะทำให้ญาติมิตรที่อยู่มีความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองขึ้น  ญาติมิตรมีการไว้ทุกข์แก่ผู้ตาย  และมีพิธีเซ่นไหว้คำนับศพตามประเพณีที่สืบทอดกันมา แต่ดินแดนดั้งเดิม
            การจัดงานศพก่อนพิธีฝัง  มีการตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศลและจัดเลี้ยงแขก เช่นเดียวกับงานศพชาวไทยพุทธ  สำหรับเรื่องอาหารอาจแตกต่างไปบ้างในวันเข้าการ คือ มักจะจัดอาหารประเภทจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยว หมี่ ขนมจีน ที่เป็นข้าวก็มี แต่ไม่ใช่แกงเนื้อวัว  ส่วนขนมแห้ง ขนมสด  ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ
            การแต่งกายไว้ทุกข์  ปกติแต่งดำ  และมีเครื่องหมายบอกฐานะความสัมพันธ์กับผู้ตาย ลูกชาย ลูกสาว ลูกเขย ลูกสะใภ้  ญาติแต่ละฝ่ายแต่ละชั้น จะมีเครื่องหมายเฉพาะ
            ในวันฝังศพก็จะนำศพไปยังสุสานก่อนยกศพจะมีการเซ่นไหว้หมูย่าง ซึ่งลูกหลานและญาติมิตรนำมาเซ่นไหว้คนละตัวหรือกลุ่มละตัว  หลังจากนั้นก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงแขกควบคู่กับหมี่หรือข้าว 
            การเคลื่อนศพไปสุสาน นิยมจัดขบวนแห่ใหญ่โต มีรถของญาติมิตรเข้าขบวนยาวเหยียดไปตามถนน รถรับจ้างก็จะมาเข้าขบวนด้วย ถือเป็นการส่งศพ เจ้าภาพจะตอบแทนด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าผูกให้รถทุกคันบางงานก็ให้ซองเงิน เรียกว่า อั่งเปา
            เสร็จพิธีฝังแล้วลูกหลานจะนำกระถางธูปกลับบ้าน  จัดทำป้ายชื่อผู้ตายวางรวมไว้บนหิ้งบูชาบรรพบรุษของตระกูล  และดูแลเซ่นไหว้อยู่มิได้ขาด  ส่วนที่หลุมฝังศพหรือ ฮวงซุ้ย ก็จะมีการทำบุญเช็งเม็งเป็นประจำทุกปี
5. งานฌาปนกิจทำให้เกิดบุญบารมีของผู้ที่ยังมีชีวิตด้วยการเสริมสร้างบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความดีให้กับตัวผู้ที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ก่อนที่จะละสังขาร
 
 
 
6. นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธ, ฮินดู และพราหมณ์ ก็มีความเชื่อในการประกอบพิธีฌาปนกิจด้วย เช่น ประเทศอินเดีย, ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี เป็นต้น
 
ขั้นตอนของพิธีศพและการฌาปนกิจตามแบบคนไทย
ตามความเชื่อของพุทธศาสนา  การจัดฌาปนกิจนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายสุดของพิธีศพ  ซึ่งผู้จัดพิธีศพส่วนใหญ่จะจัดการขั้นตอนต่างๆ ในการทำพิธีศพดังนี้
 
 
 
1. การชำระล้างร่างกายศพ
ถือเป็นขั้นตอนแรกก่อนการนำศพไปประกอบพิธี ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติของผู้ล่วงลับ จะต้องชำระล้างร่างกายของศพด้วยน้ำสะอาด ด้วยความเชื่อที่ว่าน้ำสะอาดจะสามารถพาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยความสะอาดและบริสุทธิ์
 
 
 
ซึ่งในสมัยก่อน น้ำที่นำมาอาบชำระล้างร่างกายของผู้ล่วงลับนั้น มักเป็นน้ำที่ต้มจนเดือด แล้วผสมด้วยน้ำเย็น พร้อมด้วยขมิ้นผสมมะกรูดเพื่อนำมาขัดล้างร่างกายของผู้ล่วงลับ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกความเคารพรักในหมู่ญาติพี่น้องต่อตัวผู้จากไป อีกทั้งยังเป็นการขัดชำระร่างกายให้ผู้ล่วงลับหมดสิ้นซึ่งบาปกรรมที่ทำเอาไว้ในชาติภพนี้
 
 
2. การหวีผม-แต่งกายให้กับศพ
ขั้นตอนต่อมาก็คือ การหวีผมให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไปในการหวีแต่ละครั้ง โดยครั้งแรกให้หวีจากหน้าไปหลัง ซึ่งแสดงออกถึงการระลึกถึงอดีตและคุณงามความดีของผู้ล่วงลับตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งจากโลกนี้ไป
 
 
 
ครั้งต่อมาให้หวีจากหลังไปหน้า ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถกำหนดจุดหมายของผู้ล่วงลับที่กำลังจะเดินทางไปได้ และ เมื่อหวีเสร็จแล้ว ให้ผู้หวีหักหวีออกเป็น 2 ท่อน พร้อมกล่าวว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วให้โยนหวีนั้นทิ้งเสีย
บริษัทรับจัดงานศพ
รับจัดงานศพ
จัดงานศพ
ออแกไนซ์ งานศพ
บริษัทรับจัดงานศพ
รับจัดดอกไม้ งานศพ

รับจัดงานศพแพรกษา
รับจัดงานศพตำบลแพรกษา
รับจัดงานศพตำบลแพรกษาใหม่
รับจัดงานศพเทศบาลตำบลแพรกษา
รับจัดงานศพเทศบาลเมืองแพรกษา
รับจัดงานศพเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
รับจัดงานศพถนนแพรกษา
รับจัดงานศพสถานีแพรกษา

STD Serve บริษัทรับจัดงานศพ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

ร้านรับจัดงานศพ ออกแบบจัดงานศพภายนอก ภายใน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด โดยทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำ ร้านรับจัดงานศพ รับจัดงานศพ แบบครบวงจร จัดเมรุ ดอกไม้สด ออแกไนซ์ งานศพ จัดงานศพ บริษัท จัดงานศพ จัดดอกไม้ สดงานศพ จัดดอกไม้ งานศพ จัดสวน หน้าศพ พิธีจัด งานศพ จัดสวน หน้าหีบ รวมถึงดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ทั่วประเทศ ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve บริษัทรับจัดงานศพ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานบริษัทรับจัดงานศพ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับจัดงานศพ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve บริษัทรับจัดงานศพ
กดโทรเลย