สร้าง สระว่ายน้ำ ราคาถูก จังหวัดแพร่

สร้าง สระว่ายน้ำ ราคาถูก จังหวัดแพร่

8 เคมีภัณฑ์สำหรับดูแลสระว่ายน้ำ

            จุดประสงค์ของการใส่เคมีภัณฑ์ในสระว่ายน้ำ คือ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค และเป็นการควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานของน้ำในสระว่ายน้ำที่ดี โดยผู้ดูแลสระว่ายน้ำจะต้องทำการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำ มีหลักการได้แก่ pH หรือ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ค่าคลอรีน เป็นต้น มีสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้

 
1 คลอรีน
เป็นสารค่าเชื้อโรคที่ใช้กับสระว่ายน้ำและมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน คือ คลอรีน 90 % คลอรีน 65 % คลอรีน 10 % แต่การใช้คลอรีนในสระว่ายน้ำโดยทั่วไปจะใช้เป็นคลอรีน 90 % เนื่องจากเป็นคลอรีนที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้ใช้ได้ในปริมาณที่น้อย และเป็นคลอรีนที่อยู่ในสถานะที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการได้ เช่น วัดค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำให้อยู่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm ซึ่งจะต้องทำการตรวจวัดค่าคลอรีนทุก ๆ วัน สามารถทำการตรวจสอบได้โดยการใช้ชุดตรวจสอบในการวัดปริมาณคลอรีนที่จะต้องเติมลงในสระว่ายน้ำ ซึ่งสามารถเทียบได้จาก สระว่ายน้ำขนาด 100 คิว ต้องเติมคลอรีนให้มีค่า 1 ppm ต้องใส่คลอรีน 111 กรัม จึงต้องเติมคลอรีนให้มีค่าเพิ่ม 3 ppm ต้องใส่คลอรีน 300 กรัมนั่นเอง
 
 2.โซดาแอช
 
เป็นสารเคมีสระว่ายน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณอยู่ที่ 14 ซึ่งจะใช้โซดาแอชในการปรับสภาพน้ำ ในกรณีที่น้ำเป็นกรดที่มีค่า pH ที่ต่ำกว่า 6.8 โดยโซดาแอชมีลักษณะเป็นผงสีขาว ซึ่งวิธีใช้ คือ ค่อย ๆ เทโซดาแอชทีละน้อยลงในถังที่บรรจุน้ำอยู่ คนให้โซดาแอชละลายจนหมด แล้วจึงเทลงในสระว่ายน้ำ และมีปริมาณในการใช้ประมาณ 1.3 กิโลกรัม ต่อสระว่ายน้ำที่มีขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ทั้งนี้ผู้ดูแลสระว่ายน้ำจะต้องใส่โซดาแอชลงในสระว่ายน้ำทุกวัน จนกว่าค่า pH จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ 7.2-7.6 นั่นเอง
 
3.กรดเกลือแห้ง หรือ กรดเกลือ
 
กรดเกลือแห้ง เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นกรด มีค่า pH อยู่ที่ 1.0 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่างโดยมีค่า pH ที่สูงกว่า 7.8 ซึ่งกรดเกลือแห้งนี้ก็มีลักษณะเป็นผงสีขาว สำหรับวิธีใช้กรดเกลือ คือ ผู้ดูแลสระว่ายน้ำจะต้องใช้กรดเกลือทีละน้อย ค่อย ๆ เทกรดเกลือทีละน้อยลงในถังที่มีน้ำบรรจุอยู่ คนให้กรดเกลือละลายจนหมดแล้วจึงเทลงในสระว่ายน้ำ ซึ่งปริมาณการใช้กรดเกลือประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อขนาดของสระว่ายน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งผู้ดูแลสระว่ายน้ำจำเป็นต้องใส่กรดเกลือทุกวันจนกว่าค่า pH จะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐานที่ 7.2-7.6
 
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ
บริษัทรับสร้าง สระว่า ยน้ำ
สร้างสระว่า ยน้ํา ราคาถูก
รับทำสระว่ายน้ำ
สร้างสระว่ายน้ำ
ทำสระว่ายน้ำ
รับสร้างสระว่ายน้ำ สำเร็จรูป
รับทําสระว่ายน้ํา ราคาถูก
บริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำ
รับสร้างสระว่ายน้ํา ในบ้าน
สร้างสระว่ายน้ำ ราคาถูก
สร้างสระว่าย น้ําขนาดเล็ก
รับสร้างสระว่ายน้ำ สำเร็จรูป
ทําสระว่ายน้ํา ราคาประหยัด
ทําสระน้ํา เล็ก ๆ
ทําสระว่า ยน้ํา เองที่บ้าน
ติดตั้งสระว่ายน้ำ
 
4.ผงกรอง
 
ผงกรองเป็นสารชนิดพิเศษที่จะช่วยในการกรองน้ำในสระว่ายน้ำ โดยผงกรองมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ซึ่งผงกรองนี้จะต้องใช้ร่วมกับระบบถังกรองสระว่ายน้ำชนิดถังกรองผ้า โดยผงกรองจะเข้าไปเคลือบติดอยู่กับแผ่นกรอง ทำให้แผ่นกรองมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำใสระว่ายน้ำที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อผ่านการใช้ไปในระยะหนึ่งผงกรองจะสกปรก เครื่องกรองจะตัน โดยดูจากเกย์วัดความดันของถังกรองจะขึ้นอยู่ที่ 15-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งผู้ดูแลสระว่ายน้ำจะต้องทำการล้างถังกรอง โดยปริมาณของผงกรองที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของเครื่องกรอง ซึ่งผงกรองเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดอีกด้วย
 
5.น้ำยาควบคุมตะไคร่น้ำ (Swim Trine)
 
น้ำยาควบคุมตะไคร่น้ำ เป็นน้ำยาที่มีคุณสมบัติในการควบคุมการเจริญเติบโต ของตะไคร่น้ำภายในสระว่ายน้ำ และมีคุณสมบัติช่วยทำให้น้ำในสระว่ายน้ำมีสีฟ้าสดใส ด้วยน้ำยาชนิดนี้เป็นสารที่มีที่ใช้ในการบำบัดรักษาตามระยะเวลา เมื่อสระว่ายน้ำมีปัญหาเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องใส่น้ำยาควบคุมตะไคร่น้ำทุกวัน และหากมีการดูแลสระว่ายน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว ผู้ดูแลสระว่ายน้ำใช้น้ำยาเพียงแค่ ½ แกลลอน ต่อสระว่ายน้ำ 100 คิว เท่านั้น ทั้งนี้น้ำยาควบคุมตะไคร่ 1 แกลลอนมีปริมาณเท่ากับ 3.5 ลิตร ใส่ทุกสัปดาห์ในปริมาณ ½ ลิตร ต่อขนาดสระว่ายน้ำ 100 คิว
 
6.น้ำยาปรับสภาพน้ำใส (Pool Trine)
 
น้ำยาปรับสภาพน้ำใส เป็นน้ำยาที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเขียวของสระว่ายน้ำ ที่เกิดจากการขาดการดูแล หรือน้ำในสระว่ายน้ำขาดสารเคมี จึงทำให้ตะไคร่น้ำเกิดการเจริญเติบโตภายในสระว่ายน้ำมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเกิดน้ำเขียว น้ำยาปรับสภาพน้ำใสนี้จะช่วยให้ตะไคร่น้ำตายและตกตะกอนลงสู่ก้นสระว่ายน้ำ จากนั้นผู้ดูแลสระว่ายน้ำจึงจะต้องทำการดูดตะกอนออก และทำความสะอาดได้ตามปกติ ทั้งนี้ปริมาณการใช้น้ำยา ½ แกลลอน ต่อสระว่ายน้ำขนาด 100 คิว
 
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ
บริษัทรับสร้าง สระว่า ยน้ำ
สร้างสระว่า ยน้ํา ราคาถูก
รับทำสระว่ายน้ำ
สร้างสระว่ายน้ำ
ทำสระว่ายน้ำ
 
7.น้ำยาเร่งการตกตะกอน
 
น้ำยาเร่งการตกตะกอน เป็นน้ำยาที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำขุ่นในสระว่ายน้ำ เนื่องจากน้ำในสระว่ายน้ำมีสารแขวนลอยมาก น้ำยาชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่ทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น จนทำให้สารแขวนลอยในสระว่ายน้ำมีน้ำหนักมาพอที่จะตกตะกอนลงสู่ก้นสระว่ายน้ำได้ ซึ่งเทคนิคในการใช้น้ำยาเร่งการตกตะกอน คือ เมื่อผู้ดูแลสระว่ายน้ำจะใส่น้ำยาชนิดนี้ลงในสระว่ายน้ำแล้วจะต้องปิดระบบหมุนเวียนน้ำในทันที เพื่อให้น้ำยาทำการเร่งการตกตะกอนภายในสระว่ายน้ำ ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นให้รีบดูดตะกอนออกในช่วงเช้า เนื่องจากถ้าปล่อยไว้จนอุณหภูมิสูงตะกอนก็จะลอยขึ้นมา ทำให้ดูดตะกอนออกไปไม่หมด ซึ่งปริมาณการใช้น้ำยาเร่งการตกตะกอน คือ 1-1/2 แกลลอน ต่อสระว่ายน้ำ 100 คิว
 
8.น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้องขอบสระ
 

บริษัทสร้างสระว่ายน้ำกาญจนา
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำช่อแฮ
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำทุ่งกวาว
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำทุ่งโฮ้ง
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำท่าข้าม
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำนาจักร
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำน้ำชำ
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำบ้านถิ่น
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำป่าแดง
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำป่าแมต
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำร่องฟอง
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำวังธง
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำวังหงษ์
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำสวนเขื่อน
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำห้วยม้า
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำเหมืองหม้อ
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำแม่คำมี
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำแม่ยม
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำแม่หล่าย
บริษัทสร้างสระว่ายน้ำในเวียง

STD Serve บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์รวมสินค้าสระว่ายน้ำ โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง ออกแบบให้คำแนะนำ สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำเด็ก สระคอนกรีต สระไฟเบอร์กลาส คาร์ดิโอพูล สวนน้ำ สระรีโนเวชั่น สระสปา สระจากุซชี่ อุปกรณ์ดูแลสระ ดูแล ซ่อมแซม ประเมินราคา ตามงบประมาณ รับประกันงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด ในราคาถูกที่เป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานบริษัทสร้างสระว่ายน้ำ มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับซ่อมแซมบริษัทสร้างสระว่ายน้ำ ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve บริษัทสร้างสระว่ายน้ำ
กดโทรเลย