ขายหญ้าแพรก

ขายหญ้าแพรก

วิธีปลูกหญ้ารูซี่

     เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง สามารถเจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีการระบายน้ำดี ทนแล้งพอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ ไม่ทนน้ำขัง โปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์
 
การปลูก
 
     ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 3-4 กิโลกรัมต่อไร่ โดยก่อนหว่านให้ไถเปิดหน้าดินก่อน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และวันที่หว่านเมล็ดหญ้ารูซี่ ให้หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วไถตีดินให้ละเอียด จากนั้นทำการหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ แล้วทำการคราดกลบบางๆ หรือใช้เครื่องตีดินตีรวมกับดินได้เลย ส่วนการปลูกด้วยหน่อจะปลูกในระยะห่าง 50 X 50 ซม. แนะนำหว่านช่วงฤดูฝนเปอร์เซ็นต์การงอกจะสูงที่สุด
การใส่ปุ๋ย
 
     ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กก. / หลังการตัดทุกครั้ง
 
การกำจัดวัชพืช
 
     ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังปลูกหญ้า 2-4 สัปดาห์
 
✩แนะนำวิธีการปลูกหญ้ารูซี่ที่ให้อัตราการงอกสูง
 
❥ หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruzizeinsis) เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง
 
เนื่องจากเป็นหญ้าที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดี มีลําต้นและใบไม่หยาบแข็ง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
 
⚘และยังสามารถใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
 
⚘เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะนิยมใช้หญ้ารูซี่ในการเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 
แต่ก็ยังพบว่าเมล็ดพันธุ์ของหญ้ารูซี่ ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่มีอัตราการงอกต่ำ
 
เป็นพืชที่เมล็ดมีระยะการพักตัวยาวนาน มีการเจริญของเอมบริโอไม่สมบูรณ์ ส่งผลทําให้มีอัตราการงอกของเมล็ดต่ำ
 
เนื่องจากการพักตัวและการงอกของเมล็ด (seed dormancy and germination) มีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดผลผลิตของพืช โดยการงอกของเมล็ดพืชเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของพืช
 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและ สรีรวิทยาที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน
 
โดยเริ่มจากเมล็ดได้รับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะน้ำ เมื่อเมล็ดได้รับน้ำหรือความชื้นที่เพียงพอส่งผลให้เมล็ดเกิดการพองตัวและกระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ที่สําคัญจะเกิดขึ้นภายในเมล็ดทํา ให้เกิดการย่อยอาหารที่สะสมในเมล็ดมาใช้ในการ พัฒนาการของต้นอ่อน
 
การงอกของเมล็ดจะสิ้นสุดลง เมื่อรากแรก (radicle) โผล่พ้นเปลือกที่หุ้มเมล็ดออกมา ขณะเดียวกันถ้าปัจจัยทางสภาพแวดล้อมไม่มีความเหมาะสมจะทําให้เมล็ดพืชเข้าสู่ระยะการพักตัว กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ดถูกควบคุมโดยลักษณะทางพันธุกรรม และปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสม
 
ปัจจุบันนักวิจัยได้ค้นหาหลากหลายวิธีในการกระตุ้นหรือเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชให้เร็ว หรือสูงขึ้น
 
✩ควรเริ่มเตรียมดินตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และหว่านเมล็ดได้ตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม
 
⚘ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนดินจะมีความชื้นสูงเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด
ร้านขายหญ้าจัดสวน
ขายหญ้าจัดสวน
ขายหญ้า
จำหน่ายหญ้า
ร้านขายหญ้า
ขายหญ้านวลน้อย
ขายหญ้ามาเลย์
ขายหญ้าแพรก
ร้านขายหญ้าปู สนาม
ร้านขายหญ้ามาเลย์
จําหน่ายหญ้า นวลน้อย
ขายส่งหญ้า นวลน้อย
การปลูกหญ้าญี่ปุ่น
หญ้าญี่ปุ่นนี้ มีถิ่นกำเนิดในแถบแมนจูเรีย ซึ่งบางที่ก็เรียก Kerean Lawngrass เนื่องจากมีการนำเมล็ด เข้าไปในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2473 แต่ภายหลังนิยม เรียกกันว่า japanese Lawngrass มากกว่า ซึ่งก็คงเนื่องจากอิทธิพล ของการจัดสวนญี่ปุ่น ที่ใช้หญ้าชนิดนี้ เป็นส่วนประกอบใหญ่ ก็เลยเรียกว่า หญ้าญี่ปุ่น ติดปากกันมาทุกวันนี้
เป็นหญ้าที่เจริญเติบโต ได้ดีในเขตร้อน แต่สามารถเจริญเติบโตได้ในเขตหนาว และแห้งแล้ง ซึ่งมีการเจริญ เติบโตดีพอสมควร แต่ปลูกในที่ชื่น หรือที่เฉาะไม่ดีนัก กล่าวคือ สามารถทนร่มได้ 50 % ในดินเค็มก็พอจะ ปลูกได้แต่ก็ไม่ดีนัก ดินที่เหมาะสมกับหญ้านี้ ควรมีความเป็นกรดเป็นด่าง pH ประมาณ 6 – 7 และ หญ้าก็ยัง ชอบขึ้นในดินเหนียวด้วย
 
หญ้าญี่ปุ่น มี 2 ชนิด
 
1. ชนิดใบกว้าง จะมีใบประมาณ 4 มิลลิเมตร
2. ชนิดใบกลม ใบเล็กและละเอียดกว่า ซึ่งเป็นที่นิยมปลูกในประเทศไทยมาก
 
ลักษณะของหญ้าญี่ปุ่น
 
ลำต้น เป็นพวกเลื้อยตามดิน และลำต้นจะตั้งแข็งทั้งลำต้นบนดิน และลำต้นใต้ดิน
ใบ ใบสีเขียวเข้ม ใบเล็กละเอียดกลมแข็ง ปลายใบแข็งและแข็งกระด้างเวลาสัมผัสจะระคายผิวหนัง ขอบใบเรียบไม่มีขน
ดอก ช่อดอกสั้น ดอกเล็ก และมีสีน้ำตาลออกดำ ดอกจะรวมกันแน่นบนก้านดอก ดอกจะบานจากส่วนล่างขึ้นบน
 
หญ้าญี่ปุ่น
 
หญ้าญี่ปุ่นนี้ ต้องการน้ำมาก และการเจริญเติบโดช้า ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะขึ้นเต็มสนาม ถ้าแห้งแล้งนาน ๆ หรือขาดน้ำใบจะเหลืองทันที
เป็นหญ้าที่ทนต่อการเหยีบย่ำพอสมควร และไม่ค่อยยืดหยุ่นตัวเหมือนหญ้านวลน้อย
เป็นหญ้าที่ต้องการปุ๋ยไม่มากนัก ทนต่ออากาศหนาวได้ดี อาจทนได้ถึงประมาณ 10 – 20 องศาฟาเรนไฮด์ ทนต่อโรคหรือแมลงต่าง ๆ ได้มากกว่าหญ้าชนิดอื่น
หญ้าญี่ปุ่นนี้เจริญเติบโตช้า แต่เมื่อขึ้นแล้วจะหนาแน่นมาก ขึ้นคลุมดินวัชพืชไม่สามารถขึ้นแข่งได้ การแต่งไม่บ่อยนัก เพราะเจริญเติบโตช้า ถ้าปล่อยไว้นาน ๆ ก็จะเป็นกระจุก การตัดแต่งลำบาก
 
การตัดแต่ง
 
หญ้าญี่ปุ่นชนิดนี้จำต้องตัดให้สั้นประมาณ 0.5 – 1.0 นิ้ว โดยตัดทุก ๆ 5 – 10 วัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานวัน หญ้าจะขึ้นเป็นจุก เมื่อตัดหญ้าจะมีสีเหลืองเป็นหย่อม ๆ มองดูแล้วหน้าเกลียด ไม่สวยงาม ซึ่งเป็นข้อเสียของหญ้าชนิดนี้ เนื่องจากหญ้าญี่ปุ่นมีลำต้นและใบแข็งกระด้างมาก ดังนั้นการใช้เครื่องตัดหญ้า ต้องมีกำลังสูง และมีใบมีด ที่คมมาก ใช้กรรไกรดัตไม่กี่วันก็หมดแรง เพราะมันขึ้นเป็นกระจุกทำให้ตัดยาก ลำต้น และใบก็เหนี่ยวด้วย ซึ่งทำให้กินแรงใน การตัดมาก แม้กระทั่งใช้ เครื่องตัดหญ้า ก็ต้องลับมีดบ่อยครั้ง เพื่อให้คมอยู่เสมอ
 
การขยายพันธุ์
 
สามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และใช้ส่วนต่าง ๆ ปลูก เช่น ลำต้น เหง้า ไหล แต่นิยมกันมากก็ใช้ส่วนต่าง ๆ โดยปลูกแยกต้นปลูก การปลูกเป็นกระจุก และการปูเป็นแผ่น ๆ ส่วนการปลูกด้วยเมล็ดไม่นิยมเพราะการเจริญเติบโตช้ามาก
 
ข้อดี เป็นหญ้าที่เล็กมองดูแล้วสวยงามดี เหมาะสำหรับปลูกเป็นสวนหย่อม และพื้นที่ก็ควรไม่กว้างมากนัก และใช้ปลูกในบริเวณ ที่เป็นทางเข้าได้ดี เพราะสามารถป้องกัน และควบคุมไม่ให้บุกรุกบน ทางเท้า ได้ง่ายกว่าหญ้าชนิดอื่น
 
ข้อจำกัด ใบหญ้าจะแข็งกระด้าง และปลายใบเล็กเรียวแหลม ทิ่มตำระคายผิวหนัง การตัดลำบากและกินแรงมาก
ร้านขายหญ้าจัดสวน
ขายหญ้าจัดสวน
ขายหญ้า
จำหน่ายหญ้า
ร้านขายหญ้า
ขายหญ้านวลน้อย

STD Serve ร้านขายหญ้าจัดสวน ราคาถูก รับประกันคุณภาพทั่วจังหวัด

ร้านขายหญ้าจัดสวน รับจัดสวน ปูสนามหญ้า จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ออกแบบให้คำแนะนำ ดูแล ซ่อมแซม งานจัดสวน หญ้าจัดสวนทุกชนิด ปูสนามหญ้า สนามบอล ลานหญ้าหน้าบ้าน สวนหย่อม ขายหญ้าทุกชนิดหญ้านวลน้อย หญ้ามาเลย์ หญ้าญี่ปุ่น หญ้าเมอร์บิวด้า หญ้าพาสพาลัม หญ้าน้ำพุ หญ้าเม็กซิกัน หญ้าถอดปล้อง หญ้าริบบิ้น หญ้าด่างออสเตรเลีย หญ้าดอกแดง หญ้าหางหมาจิ้งจอก หญ้าแพมพัส ติดตั้งระบบต่างๆ โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูง รับประกันคุณภาพงาน ทุกพื้นที่ ทั่วจังหวัด พันธุ์หญ้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกเป็นกันเอง

รู้จักเรา STD Serve ร้านขายหญ้าจัดสวน

– ทีมช่างมีประสบการณ์ตรงด้านงานร้านขายหญ้าจัดสวน มากกว่า 20 ปี
– เดินทางวัดหน้างานฟรีทั่วจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ งานที่ตรงความต้องการก่อนตัดสินใจ
– รับงาน ติดตั้ง ขายหญ้าจัดสวน ทุกรูปแบบ
– ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน
– ราคาถูก รับประกันคุณภาพ พร้อมการบริการหลังการขาย
– บริการคุณภาพด้วย STD Serve ร้านขายหญ้าจัดสวน เท่านั้น
กดโทรเลย